www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201201.pdf
(formát PDF, velikost 3.1 MB)

Na Patočkovu se vrátil provoz

Váleční veteráni v ÚVN bydlí v novém

Pečovatelka roku pracuje v Praze 6

Norbertovská škola je nejstarší, oslavila 120 let

Písecká brána ožila během Adventu, podívejte se...

Takový byl rok 2011 v Praze 6...

Technická škola oslovila soutěží dívky

Petřiny jsou pro chodce bezpečnější

Děti ze základních škol Prahy 6 mohly ovládat i robota

Ohleduplnými dopravci jsou easyJet a Malév

Africké plastiky si mohou „prohlédnout“ i nevidomí

Kniha o Praze 6 nabízí ucelený pohled

Sportovní legendy Dukly slavily

Osobnosti zdobily stromky pro charitu, nejvíc vydělal kůrovec

Co nového přinese občanům Prahy 6 sociální reforma č. I

Červený vrch hostil seminář pro ekoškoly

Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 přispívá na zajištění zdravotní péče

Zemřel Václav Havel, exprezident i čestný občan Prahy 6

Praha 6 bude investovat do sociální oblasti a do škol

Nové e-občanky jsou menší

Radnice ocenila sportovce

Elektroodpad mohou občané třídit do nových červených kontejnerů

Nechte se informovat do mobilu

Stromky nepatří do kontejnerů, ale vedle nich

Zápisy prvňáčků již v lednu

Praha 6 odměnila pět strážníků za mimořádný čin

Tonda prorazil do stanice Veleslavín, je v půlce cesty do Dejvic

Městská část nadělovala dárky seniorům i dětem

Gratulace jubilantům

Praha 6 bude investovat do sociální oblasti a do škol

Praha 6 má schválený rozpočet na letošní rok. Opět úsporný. Investovat bude do sociální oblasti, školství nebo do oprav obecních domů. Omezí se investice do chodníkového programu. V této oblasti radnice očekává pomoc magistrátu, v jehož majetku chodníky jsou.

Městská část letos očekává příjmy 596,247 milionů korun. Předpokládané výdaje by se měly pohybovat ve výši 738,997 milionu korun. Rozdíl ve výši 142 milionů korun bude pokryt z několika zdrojů: ze splacení povodňové půjčky z roku 2002 od Prahy 8, z vrácení daně z příjmů v polovině roku a z úspor z minulých let. Městská část se při sestavování rozpočtu musela vyrovnat s tím, že jí byla oproti loňskému roku zkrácena dotace od hlavního města v rámci dotačního vztahu daně z příjmů od živnostníků, a to ve výši téměř 60 milionů korun. Přitom vybraná daň na území městské části  je nejvyšší v Praze a činí 134 milionů.

„Vypracovali jsme dokument, který bude schopen, já tomu pevně věřím, dobře plnit úlohu finančního plánu, kterým se budeme v příštím roce řídit,“ uvedla při prosincovém předkládání rozpočtu starostka Marie Kousalíková, která je zodpovědná za oblast financí.

Z celkového objemu výdajů bude zhruba 636 milionu korun určeno na běžné výdaje. Na investice je prozatím připraveno 102,750 milionů korun. Největší část výdajů se týká financování činnosti příspěvkových organizací Prahy 6, které městská část zřizuje, to znamená škol, domů s pečovatelskou službou, LDN... „Návrh letošního rozpočtu v plné míře pokryje potřeby těchto organizací,“ uvedla starostka.

Prioritou městské části zůstává sociální oblast, zejména problematika seniorů. Městská část bude letos investovat 25 milionů korun do modernizace domu s pečovatelskou službou v Libocké ulici, připravuje se projekt na rekonstrukci domu Dejvická 4. „Zde by měly vzniknout malometrážní byty pro seniory,“ říká zástupce starostky Petr Ayeboua.

V oblasti školství bude Praha 6 pokračovat v rekonstrukcích škol, v letošním roce zejména mateřských. Ve školce Na okraji vznikne nová třída ze školnického bytu a počítá se se zateplením celého objektu. Připravuje se projektová dokumentace k rekonstrukci mateřské školy Meziškolská. V základní škole J. A. Komenského dojde k vybudování knihovny, šaten a nové nářaďovny. „Základní školu Hanspaulka navíc čeká rekonstrukce školní jídelny za téměř 20 milionů korun,“ informuje radní pro školství Ondřej Balatka.

Nemalé investice z rozpočtu budou směřovat do obecního majetku. Praha 6 bude pokračovat v rekonstrukcích interiérů, topení a výměně oken v Rooseveltově ulici, komplexní rekonstrukce čeká domy v ulici Nad Kajetánkou a Patočkově. Do obecního majetku bude investováno téměř 28 milionů korun.

V oblasti dopravy došlo v letošním roce k utlumení výdajů na realizaci chodníkového programu. Letošní výdaje jsou pouze ve výši 7,5 milionů korun a jsou určeny především na opravy těch nejvíce poškozených chodníků. Městská část navíc očekává, že se o ně hlavní město, coby vlastník těchto chodníků, bude lépe starat. Na péči o veřejnou zeleň a vzhled obce městská část připravila do rozpočtu 105 milionů korun. Část je určena na rekonstrukci parků (např. Centrální park Kotlářka), největší část pak na údržbu zeleně, na svoz odpadu a na čistění ulic. „Budeme dělat všechno pro to, abychom udrželi naší městskou část čistou a zelenou,“ říká zástupce starostky Jan Záruba, který má v gesci životní prostředí. Přestože se v oblasti kultury některé akce pořádané Prahou 6 musely díky nižšímu rozpočtu zrušit nebo umenšit, radnice se bude i nadále snažit tradiční akce udržet.

Zastupitelé projednali rozpočet na svém prosincovém jednání a schválili jej po delší diskusi 24 hlasy, 15 zastupitelů bylo proti a jeden se zdržel. Opoziční zastupitelé z řad komunistů, TOP 09 i strany Zelených kritizovali schodek v rozpočtu a hovořili o potřebě dále šetřit. Zastupitelé TOP 09 navrhovali do budoucna rozdělit potřeby městské části na položky, které jsou nezbytné, na standard a nadstandard. Starostka Kousalíková se domnívá, že nadstandardních položek v rozpočtu příliš není. Přesto počítá s ustavením pracovní skupiny složené z odborníků, která by se touto analýzou podrobně zabývala, jak slíbila na jednání zastupitelstva.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz