www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201201.pdf
(formát PDF, velikost 3.1 MB)

Na Patočkovu se vrátil provoz

Váleční veteráni v ÚVN bydlí v novém

Pečovatelka roku pracuje v Praze 6

Norbertovská škola je nejstarší, oslavila 120 let

Písecká brána ožila během Adventu, podívejte se...

Takový byl rok 2011 v Praze 6...

Technická škola oslovila soutěží dívky

Petřiny jsou pro chodce bezpečnější

Děti ze základních škol Prahy 6 mohly ovládat i robota

Ohleduplnými dopravci jsou easyJet a Malév

Africké plastiky si mohou „prohlédnout“ i nevidomí

Kniha o Praze 6 nabízí ucelený pohled

Sportovní legendy Dukly slavily

Osobnosti zdobily stromky pro charitu, nejvíc vydělal kůrovec

Co nového přinese občanům Prahy 6 sociální reforma č. I

Červený vrch hostil seminář pro ekoškoly

Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 přispívá na zajištění zdravotní péče

Zemřel Václav Havel, exprezident i čestný občan Prahy 6

Praha 6 bude investovat do sociální oblasti a do škol

Nové e-občanky jsou menší

Radnice ocenila sportovce

Elektroodpad mohou občané třídit do nových červených kontejnerů

Nechte se informovat do mobilu

Stromky nepatří do kontejnerů, ale vedle nich

Zápisy prvňáčků již v lednu

Praha 6 odměnila pět strážníků za mimořádný čin

Tonda prorazil do stanice Veleslavín, je v půlce cesty do Dejvic

Městská část nadělovala dárky seniorům i dětem

Gratulace jubilantům

Praha 6 přispívá na zajištění zdravotní péče

Lidé z Prahy 6 zejména seniorského věku, kteří vyžadují náročnou ošetřovatelskou péči například po operacích, budou mít i v letošním roce díky finančním příspěvkům městské části zajištěna ošetřovatelská lůžka a lůžka následné péče v lékařských zařízeních.

V Domově svatého Karla Boromejského, se kterým městská část dlouhodobě spolupracuje, bude v letošním roce k dispozici pět sociálně ošetřovatelských lůžek pro občany, jejichž zdravotní stav převážně omezuje schopnost se o sebe postarat. Takto náročné služby nelze poskytovat prostřednictvím pečovatelské služby, proto městská část přispívá na zajištění lůžek 370 korunami na lůžko za den. Ve stejném zařízení je pro občany Prahy 6 k dispozici 32 lůžek následné péče, která využívají senioři po propuštění z nemocnic, aby jim poskytla přiměřenou ambulantní péči. Finanční příspěvek Prahy 6 na provoz péče je více než dva miliony 300 tisíc korun. Jen za první loňské pololetí Domov kladně vyřídil 170 žádostí občanů Prahy 6.

V Nemocnici milosrdných sester sv. Karla Boromejského je i nadále na žádost městské části vyčleněno 15 lůžek následné péče pro potřeby občanů Prahy 6, kteří vyžadují ošetřovatelskou péči. Příspěvek městské části půlmilionu korun slouží na snížení provozní ztráty, protože úhrady zdravotních pojišťoven nepokrývají náklady na provoz lůžek. Městská část má také díky půl milionovému příspěvku pro své občany rezervována čtyři lůžka v Hospici Štrasburk, což je zařízení, které se stará o pacienty v konečném stavu onkologických nemocí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz