www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201201.pdf
(formát PDF, velikost 3.1 MB)

Na Patočkovu se vrátil provoz

Váleční veteráni v ÚVN bydlí v novém

Pečovatelka roku pracuje v Praze 6

Norbertovská škola je nejstarší, oslavila 120 let

Písecká brána ožila během Adventu, podívejte se...

Takový byl rok 2011 v Praze 6...

Technická škola oslovila soutěží dívky

Petřiny jsou pro chodce bezpečnější

Děti ze základních škol Prahy 6 mohly ovládat i robota

Ohleduplnými dopravci jsou easyJet a Malév

Africké plastiky si mohou „prohlédnout“ i nevidomí

Kniha o Praze 6 nabízí ucelený pohled

Sportovní legendy Dukly slavily

Osobnosti zdobily stromky pro charitu, nejvíc vydělal kůrovec

Co nového přinese občanům Prahy 6 sociální reforma č. I

Červený vrch hostil seminář pro ekoškoly

Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 přispívá na zajištění zdravotní péče

Zemřel Václav Havel, exprezident i čestný občan Prahy 6

Praha 6 bude investovat do sociální oblasti a do škol

Nové e-občanky jsou menší

Radnice ocenila sportovce

Elektroodpad mohou občané třídit do nových červených kontejnerů

Nechte se informovat do mobilu

Stromky nepatří do kontejnerů, ale vedle nich

Zápisy prvňáčků již v lednu

Praha 6 odměnila pět strážníků za mimořádný čin

Tonda prorazil do stanice Veleslavín, je v půlce cesty do Dejvic

Městská část nadělovala dárky seniorům i dětem

Gratulace jubilantům

Marie Kousalíkové pro Šestku

  • Na konci roku ovlivnilo život v Praze 6 několik zásadních a významných událostí. Na část Patočkovy ulice se po roce a půl vrátil provoz...
  • Zastupitelé schválili úsporný  rozpočet pro tento rok...
  • ... a Praha 6 ztratila čestného občana Václava Havla.

Na konci roku ovlivnilo život v Praze 6 několik zásadních a významných událostí. Na část Patočkovy ulice se po roce a půl vrátil provoz...

Probíhající práce související s výstavbou tunelu Blanka a komplexem na něj navazujících komunikací, ale i prodlužování trasy metra A směrem do Motola se bohužel negativně odráží na životním prostředí a životě zejména obyvatel naší městské části. Velmi proto vítám dokončení každé etapy těchto náročných, avšak naprosto nezbytných staveb. Jsem ráda a myslím, že se mnou i všichni obyvatelé Břevnova, že ke zprovoznění úseku Patočkovy ulice, které zcela jistě zklidnilo zdejší dopravní situaci, došlo v neuvěřitelném ročním předstihu oproti plánu. Hned druhý den po otevření tohoto úseku zmizely z Patočkovy ulice již skoro tradiční kolony a řidiči si zkrátili cestu do centra téměř o celou čtvrthodinu.

Zastupitelé schválili úsporný  rozpočet pro tento rok...

I přes naše protesty byl pro naši městskou část v rámci rozpočtu hl. m. Prahy schválen podstatně menší objem prostředků, než tomu bylo v minulých letech. To je bohužel fakt, který jsme museli při sestavování našeho rozpočtu vzít na vědomí. Výpadek příjmů je opravdu značný a úspory se dotkly prakticky všech kapitol. Znamená to pro nás samozřejmě značné omezení celé řady výdajů. Uděláme ale vše pro to, aby tuto ne zcela příznivou finanční situaci pocítili naši občané co nejméně.

... a Praha 6 ztratila čestného občana Václava Havla.

Václav Havel byl bezesporu mimořádný člověk, jakých není mnoho, a já jsem opravdu ráda, že jsem měla možnost jej osobně poznat. Když jsem mu na začátku loňského září předávala čestné občanství naší městské části, nikdy by mne nenapadlo, ačkoliv se necítil zcela zdráv, že nás tak záhy opustí. Zpráva o jeho smrti mne velmi zasáhla a jeho odchod pro mne znamená především ztrátu člověka, který se nebál promluvit a jehož názorů jsem si vážila, i když ne vždy jsem s nimi souhlasila.

Radostně, s nadějí a optimismem vykročme do roku 2012.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz