www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201201.pdf
(formát PDF, velikost 3.1 MB)

Na Patočkovu se vrátil provoz

Váleční veteráni v ÚVN bydlí v novém

Pečovatelka roku pracuje v Praze 6

Norbertovská škola je nejstarší, oslavila 120 let

Písecká brána ožila během Adventu, podívejte se...

Takový byl rok 2011 v Praze 6...

Technická škola oslovila soutěží dívky

Petřiny jsou pro chodce bezpečnější

Děti ze základních škol Prahy 6 mohly ovládat i robota

Ohleduplnými dopravci jsou easyJet a Malév

Africké plastiky si mohou „prohlédnout“ i nevidomí

Kniha o Praze 6 nabízí ucelený pohled

Sportovní legendy Dukly slavily

Osobnosti zdobily stromky pro charitu, nejvíc vydělal kůrovec

Co nového přinese občanům Prahy 6 sociální reforma č. I

Červený vrch hostil seminář pro ekoškoly

Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 přispívá na zajištění zdravotní péče

Zemřel Václav Havel, exprezident i čestný občan Prahy 6

Praha 6 bude investovat do sociální oblasti a do škol

Nové e-občanky jsou menší

Radnice ocenila sportovce

Elektroodpad mohou občané třídit do nových červených kontejnerů

Nechte se informovat do mobilu

Stromky nepatří do kontejnerů, ale vedle nich

Zápisy prvňáčků již v lednu

Praha 6 odměnila pět strážníků za mimořádný čin

Tonda prorazil do stanice Veleslavín, je v půlce cesty do Dejvic

Městská část nadělovala dárky seniorům i dětem

Gratulace jubilantům

Na Patočkovu se vrátil provoz

Objížďka kolem hotelu Pyramida skončila o více než půl roku dříve. Před Vánoci byl zprovozněn úsek mezi křižovatkou s Myslbekovou ulicí a Strahovským tunelem. Cesta oběma směry se tak zkrátila o deset minut. Vozovka je kompletně zrekonstruovaná.

Objížďka zatěžovala místní obyvatele a komplikovala dopravu v širokém okolí. „Tento úsek se podařilo otevřít dříve, než bylo původně plánováno, a doufám, že se občanům části Břevnova uleví,“ podotkla starostka Marie Kousalíková při slavnostním otevření, jehož se zúčastnil i primátor Prahy Bohuslav Svoboda. Pražský magistrát totiž poskytl 30 milionů korun na předčasné dokončení úseku s předstihem. Se zprovozněním Patočkovy ulice se původně počítalo až se zprovozněním tunelu Blanka, tedy nejdříve za rok. „Práce na komplexu Blanka patří k prioritám nového vedení Prahy a chceme, aby dále  pokračovaly podle plánu,“ řekl primátor Bohuslav Svoboda.

Autobusová doprava se vrátila do původní trasy v Patočkově ulici. Jsou zřízeny nové provizorní autobusové zastávky v Patočkově u křižovatky s ulicí Na Hubálce, dále jsou zprovozněny nové zastávky na mimoúrovňové křižovatce Malovanka. Kromě tři sta metrů dlouhého úseku, který se plynule napojuje do mimoúrovňové křižovatky Malovanka, byly definitivně upraveny i navazující místní obslužné ulice Na Petynce či Na Hubálce a přechody pro chodce a cyklisty včetně světelných signalizací.

Za osm měsíců se auta na objízdnou trasu na chvíli vrátí, kvůli dostavbě křižovatky Patočkova – Myslbekova. Ta by měla být v prosinci definitivně dokončena, a to včetně obnovení tramvajového provozu přes Hládkov.

Objížďka trvala necelé dva roky. Za tu dobu se z Patočkovy ulice při stavbě tunelu vyvezlo 3 tisíce kubíků zeminy, zpět stavaři položili 3 tisíce kubíků betonu. Stavba také pět měsíců stála kvůli cenným archeologickým vykopávkám.

Obyvatelům Malovanky se sice uleví od provozu aut na Dlabačově, ale oddychnou si teprve ve chvíli, kdy dělníci dokončí stavbu tunelů. V okolí jejich domů se totiž nejprve téměř pod okny stavěl Strahovský tunel a na něj navázala výstavba tunelového komplexu Blanka. Ten má být zprovozněn v roce 2014. V budoucnu tedy by měla Patočkova ulice sloužit k výhradně místní dopravě, nikoli tranzitní. Tranzitní doprava bude odkloněna přímo ze Strahovského tunelu na městský okruh.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz