www.praha6.cz
email

Praha 6 křížem krážem ve „Skleňáku“

Křížem krážem Prahou 6 lze projít nejen pěšky, ale také na papíře. A to prostřednictvím stejnojmenné knihy, která bude 14. prosince pokřtěna ve Skleněném paláci na nám. Svobody. Na křest naváže výstava, která nabídne ochutnávku z nové knihy.

Počátkem prosince vyšla v pražském nakladatelství Milpo media ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 celobarevná publikace na křídovém papíře Praha 6 křížem krážem. Je již 53. svazkem v ediční řadě Knihy o Praze tohoto nakladatelství.

Osvědčený kolektiv šesti autorů (jak ani nemůže být v Praze 6 jinak...) poutavě provází čtenáře celou městskou částí od Ruzyně, Liboce a Vokovic až k Dejvicím a Bubenči a seznámí je s malebným místy a neobvyklými objekty, které lze v běžném uspěchaném životě snadno přehlédnout. Nabízí však i přívětivé putování po proslulých fenoménech, jako je například letohrádek Hvězda či čtvrť Hanspaulka. V knize jsou zahrnuty kapitoly o církevních stavbách, přírodních skvostech, dopravních cestách i kapitoly z historie.

Slavnostní křest knihy proběhne 14. prosince 2011 v17. hodin ve Skleněném paláci na nám. Svobody za účasti starostky Marie Kousalíkové a dalších osobností. Zároveň zde bude otevřena doprovodná výstava téhož názvu – Praha 6 křížem krážem, na níž se mohou návštěvníci blíže seznámit nejen s obsahem publikace, ale i s dalšími zdejšími zajímavostmi, zákoutími a stavbami, které svou popularitu teprve získávají. Výstava bude otevřena denně od 11 do 19 hodin.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz