www.praha6.cz
email

Letem světem: školáci cestovali pomocí písní a tance

První listopadové čtvrteční odpoledne patřilo na Základní škole náměstí Interbrigády zahradní slavnosti, kterou škola pořádá pravidelně již několik let.

Hlavními hvězdami akce byly třídy z prvního stupně, které představovaly různé světadíly pomocí domorodých tanců, soutěží nebo výtvarných ukázek na motivy daných kultur.

Listopadové počasí bylo přívětivé, a tak akci, která probíhala z velké části na školním hřišti, navštívila spousta rodičů či bývalých žáků. Návštěvníci si mohli zasoutěžit v různých disciplínách, opéct si na ohni vuřt nebo shlédnout divadelní představení školního dramatického kroužku.

Slavnost byla prodchnuta pohodovou atmosférou, kde bylo patrné, že se každý návštěvník baví a hlavně se bavily samy děti. Ať už jako účinkující nebo jako návštěvníci. Na závěr akce byl uspořádán lampiónový průvod, kde děti vytvořily pomyslnou korunu zahradní slavnosti.

Další událostí, kterou škola připravuje, budou Vánoční trhy 13. 12. od 16 hodin. Na nich budou návštěvníci moci zakoupit výrobky vytvořené dětmi, kdy jde část utržených prostředků na charitativní účely. 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz