www.praha6.cz
email

Praha 6 se začíná těšit na Vánoce, začal Advent

Městská část Praha 6 zve na předvánoční koncerty
17. 12. v 17 hod. Chorea Bohemica: „Vánoce s Choreou“ v usedlosti Ladronka
18. 12. v 17 hod. J. S. Bach: „Goldbergovy variace“ klavírní koncert s výkladem v usedlosti Ladronka
18. 12. v 10 hod. Koledníci o půlnoci aneb Veselá vánoční obchůzka Vánoční divadelní představení Dejvické divadlo

Vstup zdarma do naplnění kapacity sálů.


Stovky lidí přišly rozsvítit vánoční strom v Dejvicích. Vánoční koledy zazpíval Sbor pražských učitelek.


Starostka Marie Kousalíková rozsvítila první svíci na adventním věnci.


Každou neděli se může veřejnost zapojit do adventních dílen v Písecké bráně.


Na vánoční strom ve Vokovicích si lidé každoročně věší vlastní přinesené ozdoby.


Rozsvícení stromu v Břevnově doprovodil hudebně i pěvecky soubor dětí ze ZŠ Marjánka. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz