www.praha6.cz
email

Oko kamer prohlédne již brzy

Jen dny dělí Prahu 6 od zprovoznění prvních uličních kamer, které budou monitorovat nejfrekventovanější části Prahy 6.

Ačkoli tato městská část nepatří mezi problémové oblasti s vysokou trestnou činností, radnice již od minulého roku intenzivně připravuje zavedení kamerového systému. Celá realizace byla rozdělěna do několika etap, při čemž první, která zahrnuje 13 lokalit bude postupně spuštěna do konce 1. pololetí. Místa byla pečlivě vybrána bezpečnostní komisí na základě několika kritérií, jako jsou např. četný výskyt nehodovosti nebo trestné činnosti. Další podmínkou bylo také zajištění návaznosti sledovaného pole jednotlivých kamer tak, aby bylo možno monitorovat určitou část uceleně. V neposlední řadě rozhodovala o umístění jednotlivých kamer také technická náročnost jejich montáže. Konkrétně se jedná o místa U Písecké brány, Šolínova, Vítězné nám., Hradčanská, Bělohorská, Pohořelec, Na Petřinách, Vaníčkova, Žukovského a také vestibul stanice Dejvická. 

Financování je v rukou jednak hlavního města a jednak městské části Praha 6. Oba subjekty se na akci podílejí stejnou měrou, a to 3 miliony korun. 

V současné době je celkem namontováno pět kamer, z nichž se 3 vyskytují na Vítězném náměstí. Další oblastí je zastávka metra Hradčanská a ulice Šolínova. Jak nám sdělil ředitel OŘ Policie Prahy 6 Vladimír Rajchart, je „operační středisko“ již schopno plného provozu. Na pracovišti se nachází 6 monitorů, které by měly zajistit dostatečný přehled o všech lokalitách. Nepřetržitý provoz budou zajišťovat dva příslušníci policie, kteří se budou střídat ve 24 hodinových směnách. Pracovník má možnost si pomocí ovládacího panelu na každém monitoru zobrazit kteroukoli z kamer a následně dle potřeby přepínat mezi nimi.

Další předností je schopnost práce jak při denním, tak nočním režimu, přičemž se budou veškeré pořízené záznamy uchovávat po určitou dobu na speciálních videonosičích. Ty by měly zabezpečit lepší identifikaci pachatele a dále také posloužit při soudních sporech jako důkazní materiál. Monitorování veřejných prostranství se osvědčilo jako výborný preventivní prostředek nejen v ostatních českých, ale i zahraničních městech. Je prokázáno, že pouhý výskyt kamer dokáže radikálně snížit procento trestných činů na sledovaném území. V neposlední řadě pomůže sledování ulic občanům ve zdravotní tísni, jež je zde může zastihnout. Proto je centrum propojeno s dalšími institucemi, jako jsou zdravotnická zařízení, hasiči aj.

Další fáze jsou plánovány na rok 2002 a podle zástupce starosty Tomáše Chalupy je radnice i nadále ochotna finančně podporovat tento projekt. Již nyní jsou na zasedáních bezpečnostní komise navrhovány a projednávány nové lokality pro umístění dalších kamer, kupříkladu velice frekventovaná křižovatka Vypich. Do budoucna chce zdejší městský úřad pokrýt i méně rizikové oblasti na Praze 6, za účelem vytvoření souvislého monitorovacího systému. Jak věří nejen představitelé radnice, ale i samotní občané Prahy 6, kamerový systém dopomůže ke zlepšení situace v ulicích, zvláště pak ke zvýšení bezpečnosti.

Ivan Bartoš

zpracováno:

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz