www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201111.pdf
(formát PDF, velikost 5.1 MB)

Chodníky i letos uklidí sněhová pohotovost

Škola Červený vrch je férová

Ministr návštívil Ekoškolu

Posvícení bylo plné radovánek

Šprtec, sport pro všechny

Trabanty obsadily Evropskou

Aritma hostila Ligu mistryň

Studenti pokořili rekord v pojídání banánů

Blues v muzeu vystřídal big band

Jiří Anderle otevřel další výstavu a převzal cenu

Lidé si připomněli 93. výročí vzniku ČSR

Za vznik státu bojovalo i umění

Vánoce ve staré Praze

Italské děti na Hanspaulce

K jubilejní svatbě je nutné se přihlásit

Řidič pod vlivem alkoholu a drog ujížděl před strážníky

Praha 6 přijde o 60 milionů korun z dotací magistrátu

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Poslední etapa Terronské dokončena, vzniklo náměstíčko

Skleňák představí autorskou módu a design

Přechod přes trať se otevře dříve

Očištěný památník je jako nový

Občané Petřin mohou ovlivnit úpravy sídliště

Šestka gratuluje

Lidé debatovali s představiteli městské části

Zdravotně postižení si vymění parkovací průkazy

Lidé se vydali do tunelů, kde za tři roky pojedou auta

Cenu starostky za kvalitní stavbu získala tělocvična

Zemřel kreslíř Jiří Winter - Neprakta

Škola Červený vrch je férová

Základní škola Červený vrch získala významné ocenění. Liga lidských práv jí udělila certifikát Férová škola za otevřený přístup ke vzdělávání všech žáků.

Férová škola je taková, která se snaží dlouhodobě umožnit všem dětem navštěvovat běžnou základní školu. Výuka se soustřeďuje na to, aby každé dítě využilo svůj potenciál, zároveň se naučilo komunikovat a spolupracovat s ostatními. V celé České republice ocenění získalo pouze 17 škol.

Škola na Červeném vrchu je druhou největší v Praze 6, potkává se zde téměř osm set dětí. „Učitelé se snaží, aby to nebylo anonymní,“ říká ředitelka školy Jana Matoušová. Aktivity jsou zahrnuty v projektu Propojení – žáci II. stupně připravují pro malé děti dramatizace pohádek, čtou jim, společně kreslí, v červnu pak pro ně organizují dopoledne plné her.

Budova je bezbariérová a plně se otevřela dětem fyzicky handicapovaným. „Chodí sem však i děti s dalšími znevýhodněními – děti s poruchami učení, několik dětí s autismem, mentálním postižením či nevidomá dívka,“ říká ředitelka školy Jana Matoušová. Učitelům pomáhají při vzdělávání těchto dětí asistenti. Děti s vážnějším postižením integruje škola již více než 12 let. Za tu dobu získala škola řadu zkušeností, které předává dalším školám, které se na ni obracejí o radu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz