www.praha6.cz
email

Jak dál v oblasti parkování?

Jedním z významných problémů naší městské části, před jehož řešením v současné době stojíme, je doprava. Její jednou oblastí je doprava v klidu, tedy parkování. 

Každá z těchto kategorií se vyznačuje specifickými dopravními problémy. Kromě toho se na území městské části v současné době dokončuje jedna ze staveb silničního okruhu kolem Prahy, a to stavba Řepy-Ruzyně, na niž by měla v krátké době navázat stavba Ruzyně- Březiněves s vysokým přemostěním Vltavy. To vše jsou skutečnosti, které v nejbližší době zřejmě značně ovlivní dopravní zatížení a mohou ovlivnit i nároky na parkovací místa. 

Současný stav dopravy v klidu je nevyhovující, ale v každé z výše uvedených kategorií z jiného důvodu. Pro řešení situace a návrh potřebných opatření, případně investic, je nutno znát některé údaje, k nimž patří i dopravní bilance. Z toho důvodu městská část zadala zpracování dopravních studií odborným firmám. První studie, zabývající se zejména průzkumem současného stavu parkovacích míst a posouzením dopravních opatření v lokalitách, z nichž přichází opakovaně od občanů řada stížností na současnou dopravní situaci, byly již odevzdány a vyhodnocují se. Naváže na ně návrh úpravy dopravních opatření, která by přispěla ke zklidnění obytných okrsků a vytvoření parkovacích míst. 

Současně s těmito pracemi se zpracovávají studie a provádějí průzkumy možného využití vnitrobloků pro účely parkování. Protože se nedomníváme, že ulice města jsou pouze místem pro provoz a parkování aut, připravujeme kroky k tomu, aby se ulicím vrátil i jejich významný pobytový charakter. Rádi bychom vytvořili pro občany alespoň v místech nákupních center ulice obchodní, doplněné pěší zónou, a na ně navazující ulice pobytové. Pak snad při klidnější procházce nebo pohodlném nákupu, nerušeném uskakováním před auty, oceníme i architekturu naší městské zástavby.

Jaroslava Trnková
 místostarostka

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz