www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201111.pdf
(formát PDF, velikost 5.1 MB)

Chodníky i letos uklidí sněhová pohotovost

Škola Červený vrch je férová

Ministr návštívil Ekoškolu

Posvícení bylo plné radovánek

Šprtec, sport pro všechny

Trabanty obsadily Evropskou

Aritma hostila Ligu mistryň

Studenti pokořili rekord v pojídání banánů

Blues v muzeu vystřídal big band

Jiří Anderle otevřel další výstavu a převzal cenu

Lidé si připomněli 93. výročí vzniku ČSR

Za vznik státu bojovalo i umění

Vánoce ve staré Praze

Italské děti na Hanspaulce

K jubilejní svatbě je nutné se přihlásit

Řidič pod vlivem alkoholu a drog ujížděl před strážníky

Praha 6 přijde o 60 milionů korun z dotací magistrátu

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Poslední etapa Terronské dokončena, vzniklo náměstíčko

Skleňák představí autorskou módu a design

Přechod přes trať se otevře dříve

Očištěný památník je jako nový

Občané Petřin mohou ovlivnit úpravy sídliště

Šestka gratuluje

Lidé debatovali s představiteli městské části

Zdravotně postižení si vymění parkovací průkazy

Lidé se vydali do tunelů, kde za tři roky pojedou auta

Cenu starostky za kvalitní stavbu získala tělocvična

Zemřel kreslíř Jiří Winter - Neprakta

Očištěný památník je jako nový

Od slavnostního odhalení památníku Čs. zahraničním vojákům, účastníkům 2. světové války, na Vítězném náměstí uplyne 11. listopadu již 7 let. v říjnu byl očištěn a opraven, aby na Den veteránů byl opět důstojným místem pro vzpomínku na válečné bojovníky.

Sedm a půl metru vysoká bronzová stéla navržená sochařem Jiřím Plieštikem, s reliéfně zobrazeným svatováclavským mečem a státním znakem z roku 1938 na jedné straně, a rovněž reliéfně zobrazeným seznamem bojišť na straně druhé, si již zasloužila důkladné očištění a opravu patiny. Kromě nevyhnutelného znečištění od holubů je památník vystaven silnému znečištění v důsledku prašnosti a zplodin z ovzduší, které způsobují černou mastnou vrstvu na přirozené oxidaci bronzu. „Po odborné prohlídce bylo doporučeno provedení jemného mechanického ručního očištění, které je sice zdlouhavější, ale mnohem šetrnější a výsledek je trvalejší, než u běžného chemického čištění,“ říká Martina Čečilová z odboru územního rozvoje radnice Prahy 6. Také reliéfní písmo bylo citlivě přebroušeno.

Součástí památníku je parter z betonových a žulových desek, kde je pod patnácti žulovými deskami s nápisy názvů bojišť uloženo celkem 33 nádob s prstí, odebranou v osmi zemích z Evropy, Afriky a Asie, v nichž jsou pochováni padlí vojáci. A právě inkrustované nápisy z nerez oceli na těchto žulových deskách se zřejmě staly předmětem krádeží. Během několika posledních měsíců bylo „vyloupáno“ 31 písmen a znaků z celkem osmi desek a jedna deska byla prasklá. Městská část proto nechala desky vyjmout, opravit a znovu osadit na svá místa.

Pozvánka na pietní akt ke Dni Veteránů: 11. listopadu ve14 hod., Vítězné nám. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz