www.praha6.cz
email

Studenti si opět vyzkoušeli jednání OSN

Asi dvě stovky studentů se účastnily již sedmého ročníku několikadenní konference, Pražského modelu OSN, která byla zahájena v Míčovně Pražského hradu a poté se přesunula tradičně do hotelu Praha.

Při letošním zahájení vystoupili se svým projevem předseda Senátu P. Pithart, který nad celou konferencí převzal záštitu, ministr zahraničních věcí J. Kavan a starosta Prahy 6 P. Bém.

Pražský model OSN je vzdělávacím programem pro studenty středních škol. Nabízí účastníkům možnost stát se delegátem jedné členské země Organizace spojených národů a podílet se na simulaci její práce při řešení nejrůznějších problémů světa. Každý účastník pracuje v jednom z pěti orgánů Pražského modelu Spojených národů, kterými jsou: výbor Valného shromáždění: Odzbrojení a mezinárodní bezpečnost, výbor Valného shromáždění: Sociální, humanitární a kulturní, Hospodářská a sociální rada, Komise pro globální řízení a Rada bezpečnosti.

Témata jednání jednotlivých orgánů jsou vybírána z programu jednání skutečných orgánů OSN v New Yorku a Ženevě.

Vyvrcholením celého programu je konference, kde účastníci v rolích představitelů členských států OSN simulují práci jednotlivých orgánů této světové organizace. Výsledkem několikadenního jednání jsou rezoluce k projednávaným otázkám, které jsou zasílány představitelům skutečné OSN v New Yorku.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz