www.praha6.cz
email

Divokou Šárkou zněl Daliborův zpěv

Více než deset tisíc diváků tleskalo v září v Šárce opeře Dalibor, kterou přichystala městská část v rámci oslav Dne Prahy 6. Osud Dalibora z Kozojed sledovali lidé sedící na zemi mezi stromy.

Diváky v areálu přivítala starostka Marie Kousalíková, která připomněla, že opera je dárkem obyvatelům městské části k oslavám Dne Prahy 6 a vstup je zdarma.

V díle Bedřicha Smetany vystoupili sólisté a orchestr Národního divadla a Státní opery Prahy. V hlavní roli se představil slovenský tenorista Michal Lehotský. S orchestrem vedeným Janem Chalupeckým spoluúčinkoval Kühnův smíšený sbor.

Uvedení opery doprovázela tradiční výstava Mezi stromy věnovaná historii přírodního divadla v Šárce a novodobým představením od roku 2005. V dalších rolích zazpívali Luděk Vele jako žalářník Beneš, Aleš Briscein, selské děvče na Daliborových statcích ztvárnila sopranistka Jana Sibera, která se účastní představení opery v přírodním divadle každoročně.

Letos poprvé na akci městské části přispěl sponzor, společnost ČEZ částkou čtvrt milionu korun.

 

Foto na celé straně: Jaroslav Tatek

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz