www.praha6.cz
email

Senioři obdivovali africké umění

Zahrada Pélleovy vily ožila již druhým kulturním odpolednem pro seniory, který uspořádala Praha 6 ve spolupráci s Kontem Bariéry a Domovem pro seniory Elišky Purkyňové.

Odpoledne se zúčastnilo asi 150 seniorů. Během kulturního programu se představil taneční soubor Caramelka a seniorský soubor Elpida. Po hudebním vystoupení na zahradě vily opět jako při minulé akci následovala prohlídka Galerie Anderle a za doprovodu a odborného výkladu akademického malíře Jiřího Anderle. Ten návštěvníkům představil exponáty z vlastní sbírky primárního afrického umění, ale také obrazy, které v jednotlivých cyklech od června vystavuje u příležitosti svých 75. narozenin, které v září oslavil.

Setkání se zúčastnila starostka Prahy 6 Marie Kousalíková, ředitelka Konta bariéry Božena Jirků, ředitelka Domova pro seniory Elišky Purkyňové Eva. V průběhu odpoledne se po-dávalo občerstvení, kávu zajišťovala firma Starbuck's Coffee. „Jsme velmi rádi, že se nám podařilo mezi tradiční kulturní akce úspěšně zařadit novou akci pro seniory. Příjemně nás překvapil velký zájem seniorů z Prahy 6, a proto budeme pokračovat v pořádání i v příštím roce,“ řekli radní pro kulturu Veronika Vymětalová a místostarosta městské části, který má v gesci sociální věci, Petr Ayeboua.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz