www.praha6.cz
email

Ze Stromovky do Podbaby po nové cyklostezce

Nový úsek cyklostezky podél Vltavy propojil Stromovku a Podbabu. Cyklisté bezkolizně projedou směrem do Sedlce a nemusejí projíždět průmyslovým areálem ve frekventované Podbabské ulici.

Nově otevřený úsek je dlouhý 850 metrů a navazuje na cyklostezku „Papírenská – plavební kanál“ o celkové délce 1,8 km. Celý úsek je pak součástí cyklotrasy A1, která vyvádí cyklisty po levém břehu Vltavy na západní okraj Prahy. Otevření nového úseku při příležitosti oslav Dne cyklistů se zúčastnila i starostka Prahy 6 Marie Kousalíková. „I když tento úsek není dlouhý, je vítaným příspěvkem ke zlepšení cyklistické infrastruktury na území městské části,“ domnívá se starostka.

Stavbu cyklostezky financovalo hlavní město Praha a považuje ji za mimořádně levnou. Přišla na 800 tisíc korun „Je to ideální cesta, kterou bychom chtěli jít. Funkční věc, která opravdu pomůže, ale stojí co nejméně peněz,“ řekl první náměstek primátora Karel Březina.

Důvodů, proč se podařilo cyklostezku postavit levně je více. „Povrch je mlatový, bez obrubníků. Výhodou také bylo, že stezka vede v rovině a nemusely se stavět žádné mosty a nájezdy,“ vysvětluje Pavel Polák, cyklokoordinátor dopravy na kolech v Praze. Stezka má podle něj výborné vlastnosti pro cyklisty, neocení ji ale bruslaři, pro které je mlatový povrch nevyužitelný.

Hlavní město Praha přispělo v posledních letech do rozvoje cyklodopravy na území Prahy 6 zejména zřízením cyklopruhů v oblasti Hradčanské, v Terronské ulici, Jugoslávských Partyzánů a směrem na Petřiny. Cyklostezky v Praze 6 vedou podél Evropské ulice, v Divoké Šárce, na Ladronce nebo podél obory Hvězda. Nově nyní také podél plavebního kanálu až do Sedlce.

Co je cyklostezka?

❐ Stavebně upravená a dopravním značením vymezená komunikace určená cyklistům, bruslařům, koloběžkářům apod., případně i chodcům.

Co je cyklotrasa?

❐ Směrovým dopravním či turistickým značením vyznačená trasa pro cyklisty.

❐ Neurčuje vztah k motorové dopravě.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz