www.praha6.cz
email

Na Petřiny dorazila i Adéla

Tři měsíce a jeden den trvala razicímu štítu Adéla cesta podzemím z montážní jámy na Vypichu do budoucí stanice Petřiny na trase V. A pražského metra z Dejvic do Motola. Stroj tak dorazil na Petřiny jen o měsíc později než první štít Tonda.

Na úvodní přibližně půlkilometrové trase z Vypichu do Petřin stavaři využili zkušeností, které nabyli už při práci s prvním razicím štítem, a zkrátili dobu ražby stejného úseku téměř o měsíc.

Z Petřin na Dejvickou čeká na razící štíty ještě zhruba 3500 metrů dlouhý úsek. Pokud stavba bude pokračovat dle harmonogramu, první cestující se prodlouženým úsekem svezou v roce 2014. Celkem si oba stroje TBM odbudou 10 prorážek. Z toho čtyři do nových ražených stanic, čtyři do otevřených stavebních jam a nakonec dvě do současné stanice Dejvická. Těmto prorážkám ale musí předcházet stejný počet startů obou štítů do budování jednokolejných tunelů, z toho šest v podzemí a čtyři v otevřené jámě. Náročnost především podzemních startů, a to kvůli stísněným prostorám zdůrazňuje Ing. David Cyroň, vedoucí projektu TBM z Metrostavu: „Starty v ražených stanicích jsou velice komplikované. Práci razicího štítu je totiž nutné zkoordinovat s ražením stanice. Musíme dodržet termíny a dokončit ražbu stanice a přípravné práce na jejím protažení ještě před příjezdem razicího štítu, aby se jeho start nezpozdil.“

Razicí štít Tonda by měl do konce roku dorazit na Veleslavín. Jeho dvojče se dá do pohybu stejným směrem na přelomu října a listopadu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz