www.praha6.cz
email

Květinovou výzdobu navrhnou studenti

Spolupráce mezi Prahou 6 a Střední odbornou školou stavební a zahradnickou z Prahy 9 přinese zajímavý projekt s názvem „Květiny dětí“.

„Květinová výzdoba k veřejným prostranstvím velkoměsta patří. Květiny svou barevností a mnohotvárností zpříjemní a zkrášlí každodenní pobyt ve městě,“ vysvětlil místostarosta Prahy 6 Jan Záruba.

Projekt „Květiny dětí“ podpoří tvůrčí schopnosti mladých lidí. Studenti formou soutěže v rámci výuky připraví kompoziční návrhy pro vybrané lokality. „Hlavní význam spolupráce pro naše žáky spočívá v tom, že řeší problém okrasných výsadeb přímo v terénu a nikoliv ve školní lavici. Vítáme, když se škola prací svých žáků může prezentovat před širší veřejností,“ říká ředitel Střední odborné školy stavební a zahradnické Miloslav Janeček .

Vítězné návrhy budou realizovány přímo na jaře samotnými studenty. Pro soutěž byly vybrány lokality v ulici Radimova, K Červenému vrchu a ve vnitrobloku Brunclíkova.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz