www.praha6.cz
email

Kolony u Vítězného náměstí musí zmizet

Zúžení ulice Jugoslávských partyzánů na jeden jízdní pruh v místě připojení na kruhový objezd na Vítězném náměstí způsobuje dopravní problémy. Praha 6 i hlavní město hledají řešení.

Kolony aut a autobusů směrem od Suchdola ucpávají ulici Jugoslávských Partyzánů, autobusy čekající v kolonách nabírají zpoždění. Ke zúžení došlo na základě novely zákona, podle níž nesignalizovaný přechod pro chodce nesmí být širší než jeden jízdní pruh. Ukazuje se však, že v případě Kulaťáku je takové opatření medvědí službou motoristům i lidem žijícím v Dejvicích.

Do řešení problému se proto zapojila městská část Praha 6, přestože jde o komunikaci 1. třídy, která je v kompetenci hlavního města Prahy a stavbu provedl v rámci rekonstrukce tramvajové trati pražský dopravní podnik. „Praha 6 požaduje, aby magistrát zpracoval celý soubor opatření, která zlepší plynulost dopravy ve zmíněném úseku, a to při zachování stávající bezpečnosti pěšího provozu,“ uvedla vedoucí odboru dopravy Prahy 6 Dana Charvátová. Podle místostarosty Záruby, který je odpovědný za oblast dopravy, Praha 6 rozhodně nepřipustí zrušení přechodu, který je v Dejvicích jedním z nejužívanějších. Nesouhlasí ani s variantou, že by se vše vrátilo do původního stavu, což je ve výjimečných případech možné. „Bezpečnost chodců je naše priorita,“ uvedl Jan Záruba.

Možným řešením je podle místostarosty například ukončení některých autobusů ze Suchdola již v nové tramvajové smyčce v Podbabě, čímž by se Kulaťáku výrazně odlehčilo. K částečné úlevě dojde též po otevření Terronské, která se nyní opravuje. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz