www.praha6.cz
email

Co se děje „na Svobodě“? - Zajímavosti z jedné školy

Žáci 9. třídy Základní školy nám. Svobody 2 dostali od své školy před Vánocemi krásný dárek – zájezd do Vídně. Šlo o jeden z mnoha, které škola každoročně pořádá, a podmínkou pro žáka je: dobrý prospěch a znalost světového jazyka.

Zájezdy pro II. stupeň jsou ale zároveň zaměřeny na rozšíření vědomostí dětí a velmi se osvědčují. Jedním z nich byl například i výlet do Českého Krumlova v rámci slavností pětilisté růže, který byl zaměřen na znalost českých dějin. „Nejen žáci, ale i rodiče přijímají tento způsob rozšíření a tak trochu i změny výuky velmi dobře,“ říká zástupkyně ředitele a spoluorganizátorka výletů Petra Levá. Sama organizuje každoročně i zájezdy do rakouské Solné komory a chystá se i zájezd do Itálie. Děti zde budou nejen u moře, ale na programu jsou i poznávací výlety například do Benátek. „Je to také za odměnu,“ upřesňuje Levá. Škola ale zároveň od září najela na program tzv. otevřené školy, navíc chystá spoustu novinek a hlavně má speciální výukový program pro děti s vývojovou poruchou. „Chceme nabídnout nejen „svým“ dětem, ale i dětem z celé Prahy 6 především výplň volného času. Proto jsme otevřeli několik zajímavých kroužků, například keramický, žurnalistický, dva kroužky rytmiky pod vedením učitelky Havlíkové, která s dětmi již vystoupila i při oslavách 70. výročí založení školy, dále zde funguje příprava k přijímacím zkouškám na střední školy–obor český jazyk a matematika či francouzština pro děti z I. stupně. Máme i přírodovědecký kroužek, směrující děti k poznávání a práci s mikroskopickou technikou. Výhodou je, že děti mohou chodit i do terénu,“ vysvětluje Levá. V rámci otevření školy však ale vznikla také zajímavá spolupráce s mateřskými školkami. Malé děti by se tak měly postupně seznámit s celou školou, budou mít možnost navštívit jakoukoliv třídu při výuce či keramickou dílnu, kde si budou moci vyrobit nějaký předmět, či počítačovou učebnu, postupně se pro ně plánují výlety a je pro ně vydáván časopis. „Jde nám o to, aby rodiče školu poznali a rozhodli se, zda sem dítě chtějí dát,“ uvádí dále zástupkyně. „Zatím máme nasmlouváno 80 předškoláků. Myslím si, že tento krok je poměrně důležitý, a ze strany MŠ i rodičů to bylo velmi kvitováno,“ uzavírá Levá. 

Na škole ovšem funguje ve speciálních třídách už čtvrtým rokem také zmíněný velmi důležitý program pro děti s vývojovými poruchami. Pokryt je již celý první stupeň, a podle informací ředitele školy Luboše Nováka mají rodiče zájem, aby se tento program rozšířil i na stupeň druhý. „Děti, které trpí například dyslexií, disgrafií a podobně, se učí ve speciálních třídách. Mají stejné osnovy jako ostatní, ale užívají k tomu speciální pomůcky. Existuje u nás například tzv. trojhranný program, kdy všechny předměty, které se drží v ruce, především pak tužky, jsou trojhranné, aby se děti naučily jejich správnému držení, a tím i správnému psaní. Výuka probíhá tak, aby jakmile rodiče uznají, že vada byla odstraněna, se dítě mohlo vrátit zpátky do své původní třídy,“ dodává ředitel Novák.

V každé této třídě je maximálně dvanáct dětí, což také učiteli umožňuje, aby se jim více věnoval. Do těchto tříd přicházejí děti ze škol celé Prahy 6, a to na doporučení pedagogicko-psychologické poradny. 

   

„Tento program však může být úspěšný jen při maximální spolupráci s rodiči,“ upozorňuje dále Novák. „Tam, kde se snaha podceňuje, ztrácí pak program smysl. Nejde přece o to, aby dítě s poruchou mělo pouze nějakou úlevu a nedělalo vůbec nic. Naopak, snažit se musí stejně jako ostatní, jen mu k tomu dáváme trošku jiné podmínky.“ To, že škola funguje a daří se jí, je ale podle ředitele zásluhou také týmu lidí, který zde pracuje, a také úřadu městské části, za jehož především finanční účasti se zde podařilo za poslední tři roky opravdu hodně.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz