www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201109.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

Tramvaj dojede dál do Podbaby

Osada Jenerálka ukrývá i okrasné dřeviny

Festivalem Živé město ožije i Praha 6

Nepotřebné věci mohou pomoci jiným

Šárecký okruh podvacáté

Rekonstrukce bitvy na Bílé Hoře 1620

Pražská vlastivěda

Vlastivědné vycházky

Seznamte se s vědou v ulicích Prahy 6

13. ročník Author pražská 50

Tomíčkův memoriál nabídne souboj vítězů

Dukla bojuje v1. lize a láká fanoušky na Julisku

Zpěvačka Eva Pilarová vystavuje své Fotoobrázky

Tanečnice přivezly zlato

Kulturní odpoledne pro seniory

Dny seniorů nabídnou pestrý program první říjnový víkend

Poliklinika Pod Marjánkou má nová okna

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Rada řešila změny vúzemním plánu

V Šárce letos zazní Dalibor

Midibusová linka 216 nově obslouží oblast Baterií

Debatujte s radními na setkání

Zdraví i postižení si zasoutěžili v oboře Hvězda

Nechte se inspirovat

TSK zahájila čištění ulic

Desátý Ladronkafest má nabitý program

Opět více míst v mateřských školách

Tonda projel stanicí Petřiny, Adéla je mu v patách

Praha 6 stavět na Vítězném náměstí nebude

Rekonstrukce Terronské jde do finiše

Flétny z Prahy 6 koncertovaly v USA

Kulturní odpoledne pro seniory

Senioři z Prahy 6 mají další možnost společenského vyžití. Praha 6 ve spolupráci s Kontem Bariéry a Domovem pro seniory Elišky Purkyňové připravila novou tradici kulturních odpolední v zahradě Pélleovy vily. První kulturní odpoledne se uskutečnilo v červenci, na druhé se mohou lidé těšit 16. září od 14 hodin. 

Prvního kulturního odpoledne se zúčastnilo asi 70 seniorů. Na programu se podíleli studenti Konzervatoře J. Deyla a střední školy pro zrakově postižené a soubor Musica e danca ze ZŠ Dědina. Po hudebním vystoupení na zahradě vily následovala prohlídka Galerie Anderle a sbírky afrického umění za doprovodu a odborného výkladu akademického malíře Jiřího Anderle. Řada seniorů si příjemně strávené odpoledne velmi chválila a rádi se zúčastní dalšího, zářijového odpoledne.

„V rámci našich priorit se snažíme zajistit pro naše seniory řadu projektů nejen v oblasti bydlení, ale i oblasti společenského vyžití. Věříme, že se nové kulturní akce stanou pevnou součástí života našich seniorů,“ shodli se radní pro kulturu Veronika Vymětalová a místostarosta městské části, který má v gesci sociální věci, Petr Ayeboua. Setkání se zúčastnili také starostka Marie Kousalíková, ředitelka Konta bariéry Božena Jirků, ředitelka Domova pro seniory Elišky Purkyňové Eva Kalousová. V průběhu odpoledne bylo podáváno občerstvení, kávu sponzorsky zajišťovala firma Starbucks Coffee z Vítězného náměstí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz