www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201109.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

Tramvaj dojede dál do Podbaby

Osada Jenerálka ukrývá i okrasné dřeviny

Festivalem Živé město ožije i Praha 6

Nepotřebné věci mohou pomoci jiným

Šárecký okruh podvacáté

Rekonstrukce bitvy na Bílé Hoře 1620

Pražská vlastivěda

Vlastivědné vycházky

Seznamte se s vědou v ulicích Prahy 6

13. ročník Author pražská 50

Tomíčkův memoriál nabídne souboj vítězů

Dukla bojuje v1. lize a láká fanoušky na Julisku

Zpěvačka Eva Pilarová vystavuje své Fotoobrázky

Tanečnice přivezly zlato

Kulturní odpoledne pro seniory

Dny seniorů nabídnou pestrý program první říjnový víkend

Poliklinika Pod Marjánkou má nová okna

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Rada řešila změny vúzemním plánu

V Šárce letos zazní Dalibor

Midibusová linka 216 nově obslouží oblast Baterií

Debatujte s radními na setkání

Zdraví i postižení si zasoutěžili v oboře Hvězda

Nechte se inspirovat

TSK zahájila čištění ulic

Desátý Ladronkafest má nabitý program

Opět více míst v mateřských školách

Tonda projel stanicí Petřiny, Adéla je mu v patách

Praha 6 stavět na Vítězném náměstí nebude

Rekonstrukce Terronské jde do finiše

Flétny z Prahy 6 koncertovaly v USA

Poliklinika Pod Marjánkou má nová okna

Rekonstrukce břevnovské polikliniky Pod Marjánkou, kterou od jara spravuje soukromý nájemce, začala výměnou všech oken v objektu polikliniky a rekonstrukcí lékárny.

„Výměna všech více než 750 oken  je první významný investiční počin naší společnosti na poliklinice. Slibujeme si od něj kromě vylepšení vzhledu budovy i úsporu v nákladech na vytápění,“ říká Dušan Macháček za společnost Comitia Medical, která má polikliniku v nájmu. Práce probíhají v podstatě nepřetržitě. O jejich průběhu jsou průběžně informováni jak lékaři, tak návštěvníci polikliniky prostřednictvím letáků, nástěnek a stránek www. poliklinika-marjanka.cz. Samotná výměna včetně veškerých prací s tím spojených skončí koncem října.

Lékárna Pod Marjánkou využila výměnu oken k zásadní modernizaci interiéru, který dovolí kromě výdeje léků na předpis i samoobslužný prodej volně prodejných léčiv.

„Instalovali jsme také nájezd pro kočárky před spodním vchodem z ulice Patočkova. Počítáme i s vybudováním samoobslužné rampy pro invalidní vozíky před hlavním vchodem,“ říká Macháček.

Nájemce Comitia Medical se zavázal během pěti let od vydání stavebního povolení proinvestovat na opravě polikliniky 90 milionů korun. „V současné době finišujeme s projektem rekonstrukce pro stavební povolení. Ta bude zahrnovat mimo jiné výstavbu nových a modernizaci původních výtahů, opravu topení, rozvodů elektřiny, vody a kanalizace,“ informoval Macháček.

Po více jak 15 letech plánuje nájemce obnovit provoz rehabilitace včetně vodoléčby, dětské oddělení se vrátí do pravého křídla v budově v ulici Pod Marjánkou, poliklinika bude mít informační recepci a příjemné prostředí čekáren. V budoucnu se počítá s otevřením prodejen zdravotnických potřeb, oční optiky, dětského zboží a kočárků nebo občerstvení.  

Přicházejí noví lékaři

V poliklinice poskytuje v současnosti lékařské služky 40 lékařů ve 20 oborech. Naprostá většina lékařů ordinuje i nadále na svých místech. Dvě ordinace praktických lékařů se přestěhovaly cca 300 m od polikliniky na ulici Bělohorskou, a to včetně u nich zaregistrovaných pacientů. „Ti, kteří chtějí dále docházet na polikliniku, se mohou přeregistrovat se k MUDr. Řehákové popř. MUDr. Janouškové. Paralelně jednáme s dalšími praktickými lékaři o jejich budoucím fungování V poliklinice, a to v horizontu příštích měsíců,“ doplňuje Macháček. V letních měsících odešli z polikliniky lékaři z oboru ORL, urologie, neurologie a kardiologie. „Tyto praxe vystřídají a nově doplní lékaři ORL a foniatrie, ortopedie a rehabilitace od září, urologie a neurologie od listopadu. U většiny odborností máme vyřízeny registrace nestátních zdravotnických zařízení a žádáme příslušné zdravotní pojišťovny o uzavření smluv. Týká se to mimo již zmíněných ještě o obory endokrinologie, rehabilitace, diabetologie, kardiologie. Stále platí náš záměr doplnit a rozšířit polikliniku o žádané lékařské odbornosti,“ uvedl zástupce společnosti Comitia Medical Macháček. Podrobnější informace naleznou zájemci na stránkách www.poliklinika-marjanka.cz.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz