www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201109.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

Tramvaj dojede dál do Podbaby

Osada Jenerálka ukrývá i okrasné dřeviny

Festivalem Živé město ožije i Praha 6

Nepotřebné věci mohou pomoci jiným

Šárecký okruh podvacáté

Rekonstrukce bitvy na Bílé Hoře 1620

Pražská vlastivěda

Vlastivědné vycházky

Seznamte se s vědou v ulicích Prahy 6

13. ročník Author pražská 50

Tomíčkův memoriál nabídne souboj vítězů

Dukla bojuje v1. lize a láká fanoušky na Julisku

Zpěvačka Eva Pilarová vystavuje své Fotoobrázky

Tanečnice přivezly zlato

Kulturní odpoledne pro seniory

Dny seniorů nabídnou pestrý program první říjnový víkend

Poliklinika Pod Marjánkou má nová okna

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Rada řešila změny vúzemním plánu

V Šárce letos zazní Dalibor

Midibusová linka 216 nově obslouží oblast Baterií

Debatujte s radními na setkání

Zdraví i postižení si zasoutěžili v oboře Hvězda

Nechte se inspirovat

TSK zahájila čištění ulic

Desátý Ladronkafest má nabitý program

Opět více míst v mateřských školách

Tonda projel stanicí Petřiny, Adéla je mu v patách

Praha 6 stavět na Vítězném náměstí nebude

Rekonstrukce Terronské jde do finiše

Flétny z Prahy 6 koncertovaly v USA

Rada řešila změny vúzemním plánu

Radní Prahy 6 se na svém srpnovém zasedání zabývali celoměstsky významnými změnami územního plánu Prahy.

Se změnami, které navrhuje hlavní město, radní souhlasili. Pouze v případě Sedlce svůj souhlas s budoucí zástavbou podmínili nižší kapacitou zastavěného území. Rada pak navrhla další změny, které předložila útvaru rozvoje města k posouzení.

Významné změny vúzemním plánu schvalují pražští zastupitelé do doby, než bude hotový nový územní plán. Ten bude podle současného vedení města dokončen nejdříve v roce 2014, přestože se čekal mnohem dříve. „Praha 6 se může vyjadřovat kúzemnímu plánu v rámci jednotlivých vln změn,“ vysvětluje radní Věroslav Gebouský, odpovědný za oblast územního rozvoje a dodává, že konečné slovo má zastupitelstvo hlavního města.

Radní Prahy 6 souhlasili s návrhem hlavního města na změny v územním plánu, které povedou kdobudování mimoúrovňové křižovatky Lipská – Aviatická. Souhlasili také se změnou, která povede ke stavbě multifunkčního operačního střediska Malovanka v místech nad portálem vjezdu do Strahovského tunelu. Další změna územního plánu umožní zástavbu v areálu bývalého Strnadova zahradnictví ve Veleslavíně. Zde by měl výhledově vzniknout obytný komplex s centrálním náměstím a parkem. „Změna předložená magistrátem má ještě menší koeficient zástavby, než původně navrhovala Praha 6,“ řekl radní Gebouský. S koeficientem zástavby radní naopak nesouhlasili v případě areálu při Kamýcké ulici v Sedlci. „Souhlas rady podmiňujeme výrazným snížením koeficientu zástavby, zajištěním občanské vybavenosti v lokalitě a zlepšením dopravní dostupnosti,“ uvedl V. Gebouský s tím, že stejný požadavek měla Praha 6 již před lety, kdy návrhy změn projednávalo i šestkové zastupitelstvo.

Rada Prahy 6 připojila vlastní návrhy na změny v územním plánu. Mezi nimi je například záměr změnit využití strahovského areálu. Radnice chce, aby se zmenšil rozsah velkého rozvojového území tak, aby bylo ponecháno pouze na ploše vysokoškolských kolejí a velkého strahovského stadionu. K možné zástavbě by tak byly vymezeny jen tyto plochy. Sousední stadiony Přátelství a Evžena Rošického chce Praha 6 ponechat pro vrcholový sport. Přeměnit by se mohlo také využití vojenského a skladového areálu v Ruzyni. Na tuto plochu si Praha 6 nechala zpracovat architektonickou studii, podle které by v místě mohla vyrůst obytná čtvrť pro zhruba 15tisíc lidí. Další záměr Prahy 6 má scelit území v parku Hanspaulka tak, aby se tam nemohlo stavět. Celá plocha hanspaulského parku by tak měla být územním plánu označena jako zeleň. Radnice by také chtěla v oblasti usedlosti Šatovka vyhradit území, které by mohlo v budoucnu sloužit zdravotnickému zařízení. „Praha 6 zde dlouhodobě plánuje výstavu léčebny dlouhodobě nemocných,“ doplňuje radní Gebouský. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz