www.praha6.cz
email

Kamery pokrývají stále více míst Prahy 6

Již celkem třináct kamer bude od poloviny ledna sledovat dění na Praze 6. V rámci městského kamerového systému zaměřeného na pouliční kriminalitu tak Praha 6 patří mezi městské části s nejhustší sítí kamerových stanovišť.

Místa, kam jsou kamery postupně rozmísťovány, jsou vybírána na základě objemu trestné činnosti v dané lokalitě i typu trestné činnosti. „Kamery vedou ke snížení všech typů pouliční kriminality,“ tvrdí Tomáš Chalupa, místostarosta zodpovědný za oblast bezpečnosti a financí. Podle něho jsou kamery nejúčinnější v oblasti krádeží a vykrádání motorových vozidel, ale také drog, vandalismu, sprejerství, běžných krádeží, pozitivní vliv však mohou mít i na dopravní režim v ulicích. „Dokonce jsem v době, kdy jsme zvažovali, zda v Praze 6 kamery spustíme, viděl i případ, kdy díky kamerovému systému byla nepřehledným nákupním centrem města naváděna sanitka k místu, kde ležela žena s infarktem,“ dodal Chalupa. 

Na Praze 6 proto bylo vytipováno víc jak dvacet základních lokalit, a to po celém území městské části. Již nyní kamery sledují nejen centrum Prahy 6 – Vítězné náměstí, ale také ulici na Petřinách s obchodním domem, oblast Strahovského stadionu nebo, v nejbližších dnech, celou oblast sídliště Dědina. „Právě toto sídliště po kamerách dlouho volalo, auta jsou zde totiž na rozdíl od vilových čtvrtí koncentrována na jednom, dvou místech a jsou tak celkem jednoduchým terčem zlodějů. Jsem proto rád, že se podařilo v předstihu zařadit i druhou kameru do této oblasti, byť podle harmonogramu měla být instalována až v polovině roku,“ raduje se Chalupa. Záběru objektivů kamery neuniká ani oblast zastávek MHD Hradčanská, křižovatka Prašný most, lokalita Malovanka, Pohořelec včetně gymnázia, brzy se připojí i oblast Červeného Vrchu. Při realizaci kamerového systému se vyskytla i řada problémů. Jak Chalupa sám přiznal, od samého počátku se hledá vhodné umístění kamery do oblasti Písecké brány a ulice Na Valech, kde často řádí vykradači osobních automobilů. „Dodavatel vyzkoušel asi šest nebo sedm variant a nakonec musel být zvolen model, který se na Praze 6 ještě nerealizoval. Věřím ale, že jde již o definitivní řešení a kamera bude co nejdříve v provozu. My to budeme rozhodně požadovat,“ dodal rezolutně místostarosta.

Kamery jsou financovány ze společných prostředků Prahy 6 a hlavního města Prahy. V letošním rozpočtu se počítá s částkou tři miliony korun.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz