www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201107.pdf
(formát PDF, velikost 4.7 MB)

Lidé si prohlédli, jak vznikají tunely pro metro

Zastávek na znamení je od prázdnin více

Letní změny v dopravě

Nejčastější dotazy ke změně Tarifu PID od 1. 7. 2011

Škola Petřiny-sever oslavila padesátku

Umělecká škola opravuje zahradu pro koncerty

Domov sv. Karla Boromejského pomáhá 15 let

Surrealismus v letohrádku

Zasněte se v Písecké bráně

Běhali pro školu v Africe

Festivaly hrají pro charitu

Pohár Prahy 6 má po letech nového vládce

Aukce podpořila Bariéry

Granátová jablka pro postižené

Informace k bezplatné přepravě MHD od 1. července

Aby i ostatní měli vašeho psa rádi

Poznávejte cizí kraje

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 sečetla účet za loňský rok

Městská část přispěla sportovním klubům

Praha 6 chce parkovací zóny, magistrát konečně souhlasí

Lidé uctili památku Heliodora Píky

Kam s dětmi o prázdninách? Otevřeny jsou školky, pro školáky školní hřiště

Zastupitelé jednali o správě aktiv

Divadlo v angličtině utužuje znalosti jazyka

Excelentní školy jsou dvě

Videopohlednice z Prahy 6 opět bodovala

Úspěšní žáci vyhrávají soutěže i pomáhají druhým

Vokovice mají nový parčík

Na Puškinově náměstí by mohla stát básníkova socha

103 let oslavili dva občané Prahy 6

Surrealismus v letohrádku

Pohled do české poválečné tvorby vycházející ze surrealismu, odkázané v50. až 80. letech minulého století většinou na podzemní existenci mimo oficiální kulturu, otvírá veřejnosti výstava „Surrealistická východiska 1948–1989, odklony – návraty – přesahy“ v letohrádku Hvězda, pořádaná Památníkem národního písemnictví a společností Karla Teiga.

Pohled do české poválečné tvorby vycházející ze surrealismu, odkázané v50. až 80. letech minulého století většinou na podzemní existenci mimo oficiální kulturu, otvírá veřejnosti výstava „Surrealistická východiska 1948–1989, odklony – návraty – přesahy“ v letohrádku Hvězda, pořádaná Památníkem národního písemnictví a společností Karla Teiga.

Představuje aktivity proměňujícího se tvůrčího okruhu nejprve kolem Karla Teiga a po jeho smrti kolem básníka a teoretika umění Vratislava Effenbergera, a to od poválečného formování tzv. druhé surrealistické generace až po činnost obnovené Surrealistické skupiny v Československu v70. a 80. letech. Úvodní část výstavy je věnována součinnosti básníků a výtvarníků – Josefa Istlera, Václava Tikala, Emily a Mikuláše Medkových, Karla Teiga ad. – spoluprací na sbornících Znamení zvěrokruhu z roku 1951, a pokračující v postupně se rozšiřujícím autorském okruhu kolem sborníků Objekt 1–5 z let 1953–1962.

V60. letech aktivity vyvrcholily výstavou Symboly obludnosti, společnou výstavou s francouzskými surrealisty Princip slasti a sborníkem Surrealistické východisko 1938–1968. Z činnosti okruhu během tohoto téměř čtvrtstoletí je vystavena kromě rukopisných materiálů, inedit i realizovaných publikací řada dokladů o společných divadelních hrách, „samizdatových“ básnických sbírkách, diskusích a anketách. Přibližuje činnost okruhu bohatou fotografickou dokumentací, ale také celou řadou původních výtvarných děl a V neposlední řadě i dokumentárními filmovými materiály.

Další část výstavy je věnována období normalizace a činnosti nově se ustavivší Surrealistické skupiny v Československu – opět kolem Vratislava Effenbergera. Zde je expozice soustředěna ke kolektivním básnickým experimentacím a k tvorbě opět se rozšiřující skupiny (např. František Dryje, Emila Medková) zastoupené obrazy, objekty i v ilegálně tištěných antologiích Otevřená hra (1979) a Opak zrcadla (1985), v „katalozích ideálních výstav“ Sféra snu (1983), Proměny humoru (1984) a v ryze samizdatových edicích Strach a Erotismus. Představena je nakonec policejně zastavené výstavní akce „Sféra snu“ v Sovinci v roce 1983. Také tato část je doprovázena projekcí filmů – v tomto případě hlavně tvorbou Jana Švankmajera z období 1970–1986.

Výstavě dominují výtvarná díla a objekty umělců surrealismem ovlivněných. Autorem koncepce výstavy a jejím organizátorem je Stanislav Dvorský, a to ve spolupráci s Martinem Stejskalem a Františkem Dryjem. Výstava trvá do 30. října. Otevřeno kromě pondělí od 10 do 18 hodin.


Libor Fára: koláž z cyklu Snídaně před půlnocí, 1951; 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz