www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201107.pdf
(formát PDF, velikost 4.7 MB)

Lidé si prohlédli, jak vznikají tunely pro metro

Zastávek na znamení je od prázdnin více

Letní změny v dopravě

Nejčastější dotazy ke změně Tarifu PID od 1. 7. 2011

Škola Petřiny-sever oslavila padesátku

Umělecká škola opravuje zahradu pro koncerty

Domov sv. Karla Boromejského pomáhá 15 let

Surrealismus v letohrádku

Zasněte se v Písecké bráně

Běhali pro školu v Africe

Festivaly hrají pro charitu

Pohár Prahy 6 má po letech nového vládce

Aukce podpořila Bariéry

Granátová jablka pro postižené

Informace k bezplatné přepravě MHD od 1. července

Aby i ostatní měli vašeho psa rádi

Poznávejte cizí kraje

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 sečetla účet za loňský rok

Městská část přispěla sportovním klubům

Praha 6 chce parkovací zóny, magistrát konečně souhlasí

Lidé uctili památku Heliodora Píky

Kam s dětmi o prázdninách? Otevřeny jsou školky, pro školáky školní hřiště

Zastupitelé jednali o správě aktiv

Divadlo v angličtině utužuje znalosti jazyka

Excelentní školy jsou dvě

Videopohlednice z Prahy 6 opět bodovala

Úspěšní žáci vyhrávají soutěže i pomáhají druhým

Vokovice mají nový parčík

Na Puškinově náměstí by mohla stát básníkova socha

103 let oslavili dva občané Prahy 6

Zastávek na znamení je od prázdnin více

Pražský dopravní podnik od 1. července rozšířil počet zastávek „na znamení“.

Jak informoval Ropid, z vyhodnocení lednové 1. etapy rozšíření vyplynulo, že cestující přijali tuto změnu pozitivně, došlo ke zkrácení jízdních dob a také k nezanedbatelné úspoře pohonných hmot vyvolané plynulejší jízdou autobusů. I nadále platí nový režim, kdy při čekání na zastávce není na přijíždějící autobus nutné mávat, při výstupu je nutné dát znamení řidiči.

Změna charakteru zastávek byla provedena bez souhlasu městské části. „O této změně nebyla Praha 6 předem informována, a tedy jsme se k ní ani nemohli vyjádřit,“ sdělil místostarosta René Pekárek.

 

Nové zastávky na znamení

v Praze 6

Břetislavka – linky 116, 160, 355

Červený vrch – linka 216

Dyrinka – linky 131, 515

Hanspaulka – linky 131, 515

Libocká – linky 179, 510

Litovický potok – linky 179, 510

Malý Břevnov – linky 108, 347

Nádraží Bubeneč – linky 131, 515

Nádraží Veleslavín – linka 216

Staré náměstí – linky 108, 225

Vlastina – linky 108, 179, 206, 225, 510 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz