www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201107.pdf
(formát PDF, velikost 4.7 MB)

Lidé si prohlédli, jak vznikají tunely pro metro

Zastávek na znamení je od prázdnin více

Letní změny v dopravě

Nejčastější dotazy ke změně Tarifu PID od 1. 7. 2011

Škola Petřiny-sever oslavila padesátku

Umělecká škola opravuje zahradu pro koncerty

Domov sv. Karla Boromejského pomáhá 15 let

Surrealismus v letohrádku

Zasněte se v Písecké bráně

Běhali pro školu v Africe

Festivaly hrají pro charitu

Pohár Prahy 6 má po letech nového vládce

Aukce podpořila Bariéry

Granátová jablka pro postižené

Informace k bezplatné přepravě MHD od 1. července

Aby i ostatní měli vašeho psa rádi

Poznávejte cizí kraje

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 sečetla účet za loňský rok

Městská část přispěla sportovním klubům

Praha 6 chce parkovací zóny, magistrát konečně souhlasí

Lidé uctili památku Heliodora Píky

Kam s dětmi o prázdninách? Otevřeny jsou školky, pro školáky školní hřiště

Zastupitelé jednali o správě aktiv

Divadlo v angličtině utužuje znalosti jazyka

Excelentní školy jsou dvě

Videopohlednice z Prahy 6 opět bodovala

Úspěšní žáci vyhrávají soutěže i pomáhají druhým

Vokovice mají nový parčík

Na Puškinově náměstí by mohla stát básníkova socha

103 let oslavili dva občané Prahy 6

Informace k bezplatné přepravě MHD od 1. července

Od 1. 7. 2011 dochází k rozšíření bezplatné přepravy o děti od 10 do 15 let a o seniory od 65 do 70 let. Pro lepší orientaci Ropid uvádí následující souhrn podmínek a požadavků pro jednotlivé věkové kategorie, které mohou jezdit po Praze od 1. 7. bezplatně.

Děti od narození do 6 let

✔ jezdí zdarma v Praze i mimo Prahu

✔ nemusí nijak prokazovat věk

Děti od 6 do 10 let

✔ jezdí zdarma pouze v Praze

✔ musí prokázat věk jakoukoli průkazkou ověřenou vydavatelem (jméno, příjmení, datum narození, fotografie)

✔ pokud nemají žádnou průkazku, zaplatí poloviční jednotlivé jízdné

Děti od 10 do 15 let

✔ jezdí zdarma pouze v Praze

✔ musí se prokázat opencard s nahranou aplikací „jízdné zdarma“ za 120 Kč

✔ pokud nemají opencard saplikací „jízdné zdarma“, ale mohou prokázat věk, zaplatí poloviční jednotlivé jízdné

✔ pokud nemohou ani prokázat věk ➙ platí plné jízdné

Senioři od 65 do 70 let

✔ jezdí zdarma pouze v Praze

✔ musí se prokázat opencard s nahranou aplikací „jízdné zdarma“ za 120 Kč na max. 6 let

✔ pokud nemají opencard s aplikací „jízdné zdarma“ za 120 Kč, ale mají „průkazku PID“ ➙ platí po Praze poloviční jednotlivé jízdné

✔ pokud nemají ani „průkazku PID“ ➙ platí plné jízdné

Senioři nad 70 let

✔ jezdí zdarma v Praze i okolí (ve vnějších pásmech pouze v autobusech PID)

✔ stačí se prokázat občanským průkazem ČR, povolením k pobytu v ČR nebo identifikační průkazkou PID případně opencard za 20 Kč

✔ pro bezplatné cestování po Praze ve vlacích je nutné mít opencard saplikací „Senior70+“ za 20 Kč na 4 roky

✔ pokud nemohou prokázat věk ➙ platí plné jízdné

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz