www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky





2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201107.pdf
(formát PDF, velikost 4.7 MB)

Lidé si prohlédli, jak vznikají tunely pro metro

Zastávek na znamení je od prázdnin více

Letní změny v dopravě

Nejčastější dotazy ke změně Tarifu PID od 1. 7. 2011

Škola Petřiny-sever oslavila padesátku

Umělecká škola opravuje zahradu pro koncerty

Domov sv. Karla Boromejského pomáhá 15 let

Surrealismus v letohrádku

Zasněte se v Písecké bráně

Běhali pro školu v Africe

Festivaly hrají pro charitu

Pohár Prahy 6 má po letech nového vládce

Aukce podpořila Bariéry

Granátová jablka pro postižené

Informace k bezplatné přepravě MHD od 1. července

Aby i ostatní měli vašeho psa rádi

Poznávejte cizí kraje

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 sečetla účet za loňský rok

Městská část přispěla sportovním klubům

Praha 6 chce parkovací zóny, magistrát konečně souhlasí

Lidé uctili památku Heliodora Píky

Kam s dětmi o prázdninách? Otevřeny jsou školky, pro školáky školní hřiště

Zastupitelé jednali o správě aktiv

Divadlo v angličtině utužuje znalosti jazyka

Excelentní školy jsou dvě

Videopohlednice z Prahy 6 opět bodovala

Úspěšní žáci vyhrávají soutěže i pomáhají druhým

Vokovice mají nový parčík

Na Puškinově náměstí by mohla stát básníkova socha

103 let oslavili dva občané Prahy 6

Aby i ostatní měli vašeho psa rádi

V metropoli je k dnešnímu dni registrováno zhruba 85 tisíc psů. Tedy přibližně každý patnáctý Pražan je majitelem čtyřnohého přítele. Ne všichni ale jsou nadšenými pejskaři, ne každý sdílí radost a potěšení ze zvířecích miláčků. Ve většině případů je ale důvodem této „nelibosti“ fakt, že někteří majitelé po svých psech neuklízejí.

Spousta majitelů psů ignoruje tu nejdůležitější zásadu respektu a tolerance k ostatním. Uklidit po svém psovi exkrementy, aby neobtěžovaly ostatní obyvatele. To, že je majitel po svém psovi neuklidí, je přestupkové jednání. Je třeba si ale uvědomit, že aby mohl být majitel za toto jednání potrestán, je nutné, aby ho při tom strážník na místě přistihnul.

„Pokud strážník bude přítomen tomuto jednání, může majiteli psa resp. osobě, která ho venčí uložit blokovou pokutu v maximální výši 1000 Kč. Pokud je pejskař přistižen opakovaně nebo není například ochoten po psovi uklidit, může strážník přestupek oznámit správnímu orgánu, ten má oprávnění uložit pokutu mnohem vyšší,“ upozorňuje Viktor Richter, ředitel strážníků z Prahy 6.

Strážníci–okrskáři z Prahy 6 mají ve svých denních úkolech průběžné kontroly pejskařů. Kontrolují parky, dětská hřiště, místa, kde je vyhláškou volný pohyb psů zakázán. Také dodržení povinnosti mít psa označeného čipem nebo tetováním je součástí jejich kontrol.

Od ledna do května tohoto roku odhalili „šestkoví“ strážníci 83 přestupků, kterých se dopustili majitelé psů znečišťováním veřejného prostranství (neuklizení psích výkalů) a volným pobíháním psa v místech, kde je to zakázáno. V71 případech uložili blokovou pokutu, ve dvanácti případech postačila domluva. To číslo ale není ve skutečnosti tak nízké, když si uvědomíme, že strážník musí přímo u přestupku majitele psa přistihnout, aby ho prokázal. Navíc se strážníci vždy snaží nejdříve majiteli psa „domluvit“, jejich prioritou není hned ukládat sankce.

Povinnosti chovatelů psů (vyplývající z vyhlášek a zákonů)

❍ Povinnost uklízet po svém psovi exkrementy

❍ Zabránit volnému pobíhání psa nebo jeho vstupu tam, kde je to zakázáno, například ve veřejné zeleni, na dětských hřištích nebo v honitbách, pes ale nesmí volně pobíhat také na pozemní komunikaci

❍ Trvale označit psa staršího šesti měsíců mikročipem nebo tetováním a přihlásit ho do evidence chovatelů psů na magistrátu

❍ Přihlásit se místně příslušnému úřadu MČ a platit poplatek za psa

❍ Zajistit, aby pes neobtěžoval ostatní lidi ani jejich psy a nezpůsoboval škody na majetku 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz