www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201107.pdf
(formát PDF, velikost 4.7 MB)

Lidé si prohlédli, jak vznikají tunely pro metro

Zastávek na znamení je od prázdnin více

Letní změny v dopravě

Nejčastější dotazy ke změně Tarifu PID od 1. 7. 2011

Škola Petřiny-sever oslavila padesátku

Umělecká škola opravuje zahradu pro koncerty

Domov sv. Karla Boromejského pomáhá 15 let

Surrealismus v letohrádku

Zasněte se v Písecké bráně

Běhali pro školu v Africe

Festivaly hrají pro charitu

Pohár Prahy 6 má po letech nového vládce

Aukce podpořila Bariéry

Granátová jablka pro postižené

Informace k bezplatné přepravě MHD od 1. července

Aby i ostatní měli vašeho psa rádi

Poznávejte cizí kraje

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 sečetla účet za loňský rok

Městská část přispěla sportovním klubům

Praha 6 chce parkovací zóny, magistrát konečně souhlasí

Lidé uctili památku Heliodora Píky

Kam s dětmi o prázdninách? Otevřeny jsou školky, pro školáky školní hřiště

Zastupitelé jednali o správě aktiv

Divadlo v angličtině utužuje znalosti jazyka

Excelentní školy jsou dvě

Videopohlednice z Prahy 6 opět bodovala

Úspěšní žáci vyhrávají soutěže i pomáhají druhým

Vokovice mají nový parčík

Na Puškinově náměstí by mohla stát básníkova socha

103 let oslavili dva občané Prahy 6

Na Puškinově náměstí by mohla stát básníkova socha

Bude na Puškinově náměstí stát socha ruského romantického básníka a dramatika A. S. Puškina? Bude záležet také na tom, co si o tom soudí lidé žijící v bezprostředním okolí.

Sochu světoznámého literáta Puškina nabídla Praze 6 Ruská kulturní nadace. Zároveň požádala o umístění této sochy na Puškinově náměstí v Bubenči. Třímetrová bronzová socha by měla být umístěna v horním cípu parku.

Ještě dříve, než se radnice k žádosti vyjádří, požádala o názor rezidenty v okolních ulicích. V anketě se dotazovala, zda lidé povařují Puškinovo náměstí za vhodnou lokalitu k umístění sochy a zda je navržená podoba sochy pro ně přijatelná. „Teprve podle odpovědí místních obyvatel zformuluje městská část stanovisko jako odpověď ruské straně,“ uvedl mluvčí Prahy 6 Martin Šalek. V době uzávěrky časopisu výsledek ankety ještě nebyl známý.

Autorem návrhu sochy A. S. Puškina, která by měla být umístěna na náměstí v Praze 6, je gruzínský sochař Georgy Frangulyan. Mezi jeho dosud realizovaná díla patří např. bronzová jezdecká socha Petra Velikého v Petrohradu, socha A. S. Puškina v Bruselu nebo Gondola v Benátkách.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz