www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201107.pdf
(formát PDF, velikost 4.7 MB)

Lidé si prohlédli, jak vznikají tunely pro metro

Zastávek na znamení je od prázdnin více

Letní změny v dopravě

Nejčastější dotazy ke změně Tarifu PID od 1. 7. 2011

Škola Petřiny-sever oslavila padesátku

Umělecká škola opravuje zahradu pro koncerty

Domov sv. Karla Boromejského pomáhá 15 let

Surrealismus v letohrádku

Zasněte se v Písecké bráně

Běhali pro školu v Africe

Festivaly hrají pro charitu

Pohár Prahy 6 má po letech nového vládce

Aukce podpořila Bariéry

Granátová jablka pro postižené

Informace k bezplatné přepravě MHD od 1. července

Aby i ostatní měli vašeho psa rádi

Poznávejte cizí kraje

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 sečetla účet za loňský rok

Městská část přispěla sportovním klubům

Praha 6 chce parkovací zóny, magistrát konečně souhlasí

Lidé uctili památku Heliodora Píky

Kam s dětmi o prázdninách? Otevřeny jsou školky, pro školáky školní hřiště

Zastupitelé jednali o správě aktiv

Divadlo v angličtině utužuje znalosti jazyka

Excelentní školy jsou dvě

Videopohlednice z Prahy 6 opět bodovala

Úspěšní žáci vyhrávají soutěže i pomáhají druhým

Vokovice mají nový parčík

Na Puškinově náměstí by mohla stát básníkova socha

103 let oslavili dva občané Prahy 6

Vokovice mají nový parčík

Nově vybudovaný parčík ve Vokovicích se s začátkem prázdnin otevře veřejnosti.

Děti získají oplocené sportoviště, lidé pak odpočinkové plochy. V současné době probíhají práce na dokončení parku a opravují se mlatové cesty, které v červnu poškodily deště.

Plocha při ulici K Červenému vrchu prošla razantní proměnou od podzimu do jara. Ze zarostlého a těžko přístupného zanedbaného území se změnila v relaxační zónu, která přiléhá k dětskému hřišti. O výsledné podobě parku rozhodovali hlavně místní lidé, kteří si jeho úpravy odhlasovali v podzimní anketě. Jejich přáním bylo hlavně zachovat přírodní ráz místa. V parku jsou nové mlatové cesty, které umožňují průchod celým územím, vysadily se vhodné dřeviny, tedy 35 stromů a téměř dva tisíce keříků. Záhony jsou osazeny trvalkami. V parku je v dispozici 25 laviček a 10 odpadkových košů. Dominantou parku je pergola z masivního dřeva se zídkami připomínajícími amfiteátr. „V průběhu prací vyplynuly dodatečné požadavky občanů, například jedna sekce výsadby dřevin se přesunula, aby byl zachován volný pás svahu pro sáňkování,“ vysvětluje místostarosta pro životní prostředí Jan Záruba. Starší děti potěšilo obnovení hřiště, které dostalo nový travnatý povrch, branky a oplocení. Hřiště bude volně přístupné každý den od 8 do 21 hodin a v nočních hodinách bude zamčené, na provoz bude dohlížet městská policie. Za rekonstrukci parčíku zaplatila městská část necelých 4 miliony 400 tisíc korun.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz