www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201107.pdf
(formát PDF, velikost 4.7 MB)

Lidé si prohlédli, jak vznikají tunely pro metro

Zastávek na znamení je od prázdnin více

Letní změny v dopravě

Nejčastější dotazy ke změně Tarifu PID od 1. 7. 2011

Škola Petřiny-sever oslavila padesátku

Umělecká škola opravuje zahradu pro koncerty

Domov sv. Karla Boromejského pomáhá 15 let

Surrealismus v letohrádku

Zasněte se v Písecké bráně

Běhali pro školu v Africe

Festivaly hrají pro charitu

Pohár Prahy 6 má po letech nového vládce

Aukce podpořila Bariéry

Granátová jablka pro postižené

Informace k bezplatné přepravě MHD od 1. července

Aby i ostatní měli vašeho psa rádi

Poznávejte cizí kraje

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 sečetla účet za loňský rok

Městská část přispěla sportovním klubům

Praha 6 chce parkovací zóny, magistrát konečně souhlasí

Lidé uctili památku Heliodora Píky

Kam s dětmi o prázdninách? Otevřeny jsou školky, pro školáky školní hřiště

Zastupitelé jednali o správě aktiv

Divadlo v angličtině utužuje znalosti jazyka

Excelentní školy jsou dvě

Videopohlednice z Prahy 6 opět bodovala

Úspěšní žáci vyhrávají soutěže i pomáhají druhým

Vokovice mají nový parčík

Na Puškinově náměstí by mohla stát básníkova socha

103 let oslavili dva občané Prahy 6

Úspěšní žáci vyhrávají soutěže i pomáhají druhým

Nejlepší a nejúspěšnější žáci základních škol z Prahy 6 si dali dostaveníčko v Písecké bráně. Pozvali je tam zástupci radnice, aby ocenili nejen jejich práci ve škole, ale i to, jak školu a současně městskou část příkladně reprezentují.

„Na rozdíl od naší generace máte možnost něco dokázat, umět a být nejlepší. Je to o práci, talentu a námaze, která je pak zúčtována,“ ocenila čtyřiatřicet dětí starostka Marie Kousalíková při již třetím setkání Úspěšných žáků. Nezapomněla zmínit ani obětavé rodiče a dobře pracující pedagogy, kteří k dobrým výsledkům talentovaných dětí přispívají.

Žáci ocenění získali za vynikající reprezentaci škol v jazykových i vědeckých olympiádách, recitačních i výtvarných soutěžích, sportovních turnajích i za účast v mezinárodních projektech. „Každoročně se snažíme vyzdvihnout ty žáky, kteří chtějí a dokáží udělat něco víc, než je jejich povinnost,“ řekl radní pro školství Ondřej Balatka. Motivací pro ostatní může být i to, že radnice se snaží poukázat i na slušné a příkladné chování. Za to ocenila například Martina Tomla a Jiřího Vokouna ze ZŠ Marjánka. Hendikepovanou Gabrielu Kopalovou ze školy Červený vrch všichni obdivovali za vůli překonávat nesnadné překážky a ocenili její kladný přístup k životu.

Stejně jako vloni se mezi oceněnými našli i děti, které dokáží pomoci ostatním. Alžběta Čermáková a Štěpánka Prchalová z Norbertova poskytly první pomoc zraněnému a přivolaly záchranku, Šimon Zima z Hanspaulky dlouhodobě pomáhá zdravotně oslabeným spolužákům.

Žáky na ocenění Úspěšný žák nominovali ředitelé jednotlivých škol. K pamětnímu diplomu dostali i poukázku na nákup potřeb do školy. 


Handicapovaná Gabriela Kopalová ze ZŠ Červený vrch se stala úspěšným žákem za svoji schopnost překonávat nesnadné překážky.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz