www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201107.pdf
(formát PDF, velikost 4.7 MB)

Lidé si prohlédli, jak vznikají tunely pro metro

Zastávek na znamení je od prázdnin více

Letní změny v dopravě

Nejčastější dotazy ke změně Tarifu PID od 1. 7. 2011

Škola Petřiny-sever oslavila padesátku

Umělecká škola opravuje zahradu pro koncerty

Domov sv. Karla Boromejského pomáhá 15 let

Surrealismus v letohrádku

Zasněte se v Písecké bráně

Běhali pro školu v Africe

Festivaly hrají pro charitu

Pohár Prahy 6 má po letech nového vládce

Aukce podpořila Bariéry

Granátová jablka pro postižené

Informace k bezplatné přepravě MHD od 1. července

Aby i ostatní měli vašeho psa rádi

Poznávejte cizí kraje

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 sečetla účet za loňský rok

Městská část přispěla sportovním klubům

Praha 6 chce parkovací zóny, magistrát konečně souhlasí

Lidé uctili památku Heliodora Píky

Kam s dětmi o prázdninách? Otevřeny jsou školky, pro školáky školní hřiště

Zastupitelé jednali o správě aktiv

Divadlo v angličtině utužuje znalosti jazyka

Excelentní školy jsou dvě

Videopohlednice z Prahy 6 opět bodovala

Úspěšní žáci vyhrávají soutěže i pomáhají druhým

Vokovice mají nový parčík

Na Puškinově náměstí by mohla stát básníkova socha

103 let oslavili dva občané Prahy 6

Videopohlednice z Prahy 6 opět bodovala

Angličtináři z 5. A. školy nám. Svobody 2 se pod vedením učitelky Dany Švarcové opět probojovali do finále 10. ročníku celonárodní soutěže „Video pohlednice z mého města“, kde se ve své kategorii z 18 přihlášených škol umístili se snímkem Children´s dreams na 3. místě.

Slavnostní vyhlášení výsledků X. ročníku soutěže s předáním cen a diplomů se konalo v květnu na ministerstvu školství. Soutěžící postupně zhlédli 14 nominovaných snímků ve čtyřech kategoriích. Kromě dobré angličtiny porota ocenila i to, že se soutěžící vyhnuli základním chybám při natáčení snímku, jako je natáčení proti světlu, v hlučném prostředí bez mikrofonu nebo přehlušení mluveného slova doprovodnou hudbou. Vyhlášení se zúčastnil šestkový radní pro školství Ondřej Balatka. Ocenění školáci z Prahy 6 dostali odměnou od senátora Petra Bratského pozvánku do Senátu a i s profesorkou si prohlédli budovu Valdštejnského paláce.

Úspěšní byli v celopražském kole festivalu Antifetfest i vítězové obvodního kola z Prahy 6. Žáci ze ZŠ Hanspaulka Dan Materna, Draga Šaričová a Anna Mrázová, kteří natočili snímek o kyberšikaně, si odnesli z finále cenu za 2. místo. Amatérský filmový festival se zabývá tématem závislostí a rizikového chování a napomáhá tak prevenci.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz