www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201107.pdf
(formát PDF, velikost 4.7 MB)

Lidé si prohlédli, jak vznikají tunely pro metro

Zastávek na znamení je od prázdnin více

Letní změny v dopravě

Nejčastější dotazy ke změně Tarifu PID od 1. 7. 2011

Škola Petřiny-sever oslavila padesátku

Umělecká škola opravuje zahradu pro koncerty

Domov sv. Karla Boromejského pomáhá 15 let

Surrealismus v letohrádku

Zasněte se v Písecké bráně

Běhali pro školu v Africe

Festivaly hrají pro charitu

Pohár Prahy 6 má po letech nového vládce

Aukce podpořila Bariéry

Granátová jablka pro postižené

Informace k bezplatné přepravě MHD od 1. července

Aby i ostatní měli vašeho psa rádi

Poznávejte cizí kraje

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 sečetla účet za loňský rok

Městská část přispěla sportovním klubům

Praha 6 chce parkovací zóny, magistrát konečně souhlasí

Lidé uctili památku Heliodora Píky

Kam s dětmi o prázdninách? Otevřeny jsou školky, pro školáky školní hřiště

Zastupitelé jednali o správě aktiv

Divadlo v angličtině utužuje znalosti jazyka

Excelentní školy jsou dvě

Videopohlednice z Prahy 6 opět bodovala

Úspěšní žáci vyhrávají soutěže i pomáhají druhým

Vokovice mají nový parčík

Na Puškinově náměstí by mohla stát básníkova socha

103 let oslavili dva občané Prahy 6

Divadlo v angličtině utužuje znalosti jazyka

Třetí ročník divadelní soutěže v angličtině pro žáky devátých tříd šestkových základních škol se konal v červnu v hotelu Pyramida. Zúčastnily se všechny školy mimo jediné, jejíž žáci byly právě na zahraničním studijním pobytu v Anglii.

Právě divadelní jazyková soutěž Open World je jakousi ozdobou grantového programu Otevřený svět, který podporuje výuku cizích jazyků a zejména angličtiny ve školách. Díky finanční podpoře Letiště Praha může městská část dotovat žákům až 90% nákladů na dopravu na školní jazykové pobyty.

Jak se děti s cizími jazyky sžívají, pak prezentují na divadelním pódiu. Hodnotí je přísná porota složená ze zástupců městské části a Letiště Praha, nekompromisní předsedkyní poroty je významný host Eliška Hašek Coolidge, zvláštní asistentka pěti amerických prezidentů. Ta předala Cenu poroty za nejlepší angličtinu žákům ze ZŠ Petřiny-jih, o jejichž vystoupení prohlásila, že bylo z hlediska angličtiny téměř dokonalé. Cenu za kreativitu si odnesli žáci ze ZŠ Marjánka, cenu diváků a za umělecký dojem získala ZŠ Petřiny-sever, jejíž žáci obohatili vystoupení v angličtině tancem. Hlavní cenu poroty z rukou starostky Kousalíkové převzala ZŠ Emy Destinnové. Vítězné vystoupení bylo založeno na komediálně zpracovaných hrátkách se slovy a anglické fonetice s využitím jazykolamů z novely G. B. Shawa Pygmalion a hudby z muzikálu My fair Lady. V zaplněném sálu Pyramidy vládla celé odpoledne přátelská, ale soutěžní atmosféra. Bylo jasné, že vystupujícím na dobrém výsledku opravdu záleží.

ZŠ Marjánka také v červnu pořádala další celostátní setkání věnované vyučování cizích jazyků prostřednictvím divadla a dramatické výchovy Divadlo jazyků. Součástí projektu je divadelní přehlídka školních představení a konference pro učitele. Přehlídka se konala díky pomoci Prahy 6, která na pořádání poskytla 300 tisíc korun.

Účelem divadelního festivalu je setkání podobně zaměřených škol, učitelů a žáků, vzájemná inspirace a zpětná vazba. V neposlední řadě i posílení kvality jazykové výuky, protože využívání divadla a dramatické výchovy v jazykové výuce se stává stále rozšířenějším. ZŠ Marjánka jako organizátor akce tento způsob výuky úspěšně podporuje.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz