www.praha6.cz
email

Poděkování

Úřad městské části Praha 6 děkuje všem předsedům, členům a zapisovatelům okrskových volebních komisí, kteří obětavou a odpovědnou činností ve volebních dnech přispěli ke zdárnému průběhu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly 14. a 15. června tohoto roku. Celkem ve volebních komisích na území městské části Praha 6 pracovalo 700 našich spoluobčanů a pracovníků úřadu.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi i novými členy při nadcházejících komunálních i senátních volbách. V naší městské části proběhnou na podzim tohoto roku ve dnech 25. a 26. 10. volby do Senátu Parlamentu ČR a nadcházející týden, ve dnech 1. a 2. 11. volby do Zastupitelstva m. č. Praha 6 a Zastupitelstva hl. m. Prahy. Volit do Senátu se bude pouze ve volebním obvodu č. 27, zahrnujícím k. ú. Bubeneč, Hradčany a Střešovice, kde je současným senátorem Václav Fischer.

Okrskové volební komise budou v těchto katastrálních územích shodné pro oboje volby, protože se předpokládá i druhé kolo senátních voleb, a to v termínu voleb do zastupitelstev. Jedná se tudíž o souběh voleb a zvláštní odměna bude členům těchto komisí navýšena.

Zájemci o práci v okrskových volebních komisích v nadcházejících volbách se mohou přihlásit osobně na odboru Kanceláře městské části Úřadu m. č. Praha 6, 1. patro, č. dveří 108, 110, případně telefonicky na tel.: 20 189 146, 20 189 190, 20 189 145.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz