www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201107.pdf
(formát PDF, velikost 4.7 MB)

Lidé si prohlédli, jak vznikají tunely pro metro

Zastávek na znamení je od prázdnin více

Letní změny v dopravě

Nejčastější dotazy ke změně Tarifu PID od 1. 7. 2011

Škola Petřiny-sever oslavila padesátku

Umělecká škola opravuje zahradu pro koncerty

Domov sv. Karla Boromejského pomáhá 15 let

Surrealismus v letohrádku

Zasněte se v Písecké bráně

Běhali pro školu v Africe

Festivaly hrají pro charitu

Pohár Prahy 6 má po letech nového vládce

Aukce podpořila Bariéry

Granátová jablka pro postižené

Informace k bezplatné přepravě MHD od 1. července

Aby i ostatní měli vašeho psa rádi

Poznávejte cizí kraje

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 sečetla účet za loňský rok

Městská část přispěla sportovním klubům

Praha 6 chce parkovací zóny, magistrát konečně souhlasí

Lidé uctili památku Heliodora Píky

Kam s dětmi o prázdninách? Otevřeny jsou školky, pro školáky školní hřiště

Zastupitelé jednali o správě aktiv

Divadlo v angličtině utužuje znalosti jazyka

Excelentní školy jsou dvě

Videopohlednice z Prahy 6 opět bodovala

Úspěšní žáci vyhrávají soutěže i pomáhají druhým

Vokovice mají nový parčík

Na Puškinově náměstí by mohla stát básníkova socha

103 let oslavili dva občané Prahy 6

Lidé uctili památku Heliodora Píky

Veřejnost i politici si v červnu připomenuli 62 let od jedné z prvních justičních vražd komunistického režimu – popravy významného generála a diplomata Heliodora Píky.

Jeho památku přišli před Generální štáb uctít členové Československého svazu legionářů spolu s představiteli Konfederace politických vězňů a armády, za Prahu 6 nechyběla starostka Marie Kousalíková a válečný veterán a bývalý politický vězeň armádní generál Tomáš Sedláček.

Život generála Píky byl příběhem muže, na kterého může být Česká republika i armáda po právu hrdá.

Heliodor Píka se účastnil bojů československých legií v Rusku a československých oddílů ve Francii. Po první světové válce působil jako o atašé v Rumunsku a Turecku. V období druhé světové války působil v Sovětském svazu, kam byl vyslán londýnskou exilovou vládou jako náčelník Československé vojenské mise. To se mu však stalo osudným – dozvěděl se příliš mnoho o bolševických praktikách. Je paradoxem a ironií osudu, že Píka byl popraven v zemi, o jejíž svobodu celý život usiloval. Přestože byl generál Píka v květnu 1945 oceněn dvěma sovětskými vyznamenáními za hrdinské činy během druhé světové války, po únoru 1948 byl zatčen a obviněn ze zrady a v prvním vykonstruovaném politickém procesu byl odsouzen k trestu smrti.

Oběšen byl v noci na 21. června 1949. Roku 1968 byl rehabilitován díky snahám rodiny a za přispění prezidenta Ludvíka Svobody. Až po sametové revoluci byly plně uznány jeho zásluhy.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz