www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201107.pdf
(formát PDF, velikost 4.7 MB)

Lidé si prohlédli, jak vznikají tunely pro metro

Zastávek na znamení je od prázdnin více

Letní změny v dopravě

Nejčastější dotazy ke změně Tarifu PID od 1. 7. 2011

Škola Petřiny-sever oslavila padesátku

Umělecká škola opravuje zahradu pro koncerty

Domov sv. Karla Boromejského pomáhá 15 let

Surrealismus v letohrádku

Zasněte se v Písecké bráně

Běhali pro školu v Africe

Festivaly hrají pro charitu

Pohár Prahy 6 má po letech nového vládce

Aukce podpořila Bariéry

Granátová jablka pro postižené

Informace k bezplatné přepravě MHD od 1. července

Aby i ostatní měli vašeho psa rádi

Poznávejte cizí kraje

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 sečetla účet za loňský rok

Městská část přispěla sportovním klubům

Praha 6 chce parkovací zóny, magistrát konečně souhlasí

Lidé uctili památku Heliodora Píky

Kam s dětmi o prázdninách? Otevřeny jsou školky, pro školáky školní hřiště

Zastupitelé jednali o správě aktiv

Divadlo v angličtině utužuje znalosti jazyka

Excelentní školy jsou dvě

Videopohlednice z Prahy 6 opět bodovala

Úspěšní žáci vyhrávají soutěže i pomáhají druhým

Vokovice mají nový parčík

Na Puškinově náměstí by mohla stát básníkova socha

103 let oslavili dva občané Prahy 6

Městská část přispěla sportovním klubům

Pro některé sportovní kluby z Prahy 6 to může být životně důležitá injekce. Mezi dvacet tělovýchovných jednot z Prahy 6 zastupitelé rozdělili dva miliony korun. Peníze směřují na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže.

K rozhodnutí o jednorázovém příspěvku se došlo již za bývalého vedení městské části poté, co se ukázalo, že kvůli krácení dotací poskytovaných Sazkou prostřednictvím ČSTV kluby nedokáží pokrýt svoje provozní náklady. Výše příspěvku poskytnutá Prahou 6 sportovním oddílům se odvíjela od počtu členů do 18 let, kterých musí být nejméně 20. Klub musí mít sídlo v Praze 6 a být neziskovou organizací. Na každého nezletilého člena Praha 6 přispěla částkou 643 korun, celkem se jednalo o 3110 dětí.

Kluby jsou povinny 70% využít pro činnost členské základny, 30% pak mohou použít na úhradu nájemného nebo energií.

Mezi kluby s největší dětskou členskou základnou v Praze 6 patří TJ Tatran Střešovice, SK Aritma nebo TJ Sokol Dejvice I. nebo TJ Sokol Hanspaulka.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz