www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201107.pdf
(formát PDF, velikost 4.7 MB)

Lidé si prohlédli, jak vznikají tunely pro metro

Zastávek na znamení je od prázdnin více

Letní změny v dopravě

Nejčastější dotazy ke změně Tarifu PID od 1. 7. 2011

Škola Petřiny-sever oslavila padesátku

Umělecká škola opravuje zahradu pro koncerty

Domov sv. Karla Boromejského pomáhá 15 let

Surrealismus v letohrádku

Zasněte se v Písecké bráně

Běhali pro školu v Africe

Festivaly hrají pro charitu

Pohár Prahy 6 má po letech nového vládce

Aukce podpořila Bariéry

Granátová jablka pro postižené

Informace k bezplatné přepravě MHD od 1. července

Aby i ostatní měli vašeho psa rádi

Poznávejte cizí kraje

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 sečetla účet za loňský rok

Městská část přispěla sportovním klubům

Praha 6 chce parkovací zóny, magistrát konečně souhlasí

Lidé uctili památku Heliodora Píky

Kam s dětmi o prázdninách? Otevřeny jsou školky, pro školáky školní hřiště

Zastupitelé jednali o správě aktiv

Divadlo v angličtině utužuje znalosti jazyka

Excelentní školy jsou dvě

Videopohlednice z Prahy 6 opět bodovala

Úspěšní žáci vyhrávají soutěže i pomáhají druhým

Vokovice mají nový parčík

Na Puškinově náměstí by mohla stát básníkova socha

103 let oslavili dva občané Prahy 6

Praha 6 sečetla účet za loňský rok

Zastupitelé na červnovém zasedání projednali a schválili závěrečný účet za rok 2010.

Příjmy MČ Praha 6 dosáhly za loňský rok 990 milionů korun oproti 651 milionům ve schváleném rozpočtu. Výdaje městské části činily jednu miliardu 370 milionů, což je zhruba o dvacet milionů méně, než plánoval schválený rozpočet. Plánovaný schodek v rozpočtu, který městská část kryla z peněz vytvořených v minulých letech, byl 380 milionů korun oproti předpokládanému schodku 741 milionů korun. Městská část zůstává i nadále bez dluhů.

Závěrečný účet k rozpočtu, který připravovalo ještě minulé zastupitelstvo, zastupitelům předložila starostka Marie Kousalíková, která má finance ve své gesci. Připomněla, že z hlediska investic byl loňský rok mimořádný. Celkem bylo dokončeno nebo rozpracováno 104 investičních akcí, mezi větší patří výstavba nové budovy MŠ Velvarská, zahájení stavby MŠ Bílá hora nebo dokončení rekonstrukce ZŠ Interbrigády.

Zastupitelé zároveň schválili rozpočtový výhled na léta 2012–2016. „Materiál“ dokumentuje schopnost finančně plánovat rozvoj městské části v následujících letech. „Vycházeli jsme z reality letošního roku a posoudili jsme očekávaný vývoj, zejména v oblasti příjmů z dotací ze státního rozpočtu i rozpočtu města,“ uvedla starostka Kousalíková s tím, že se schválený dokument bude průběžně aktualizovat. Městská část předpokládá, že příjmy Prahy 6 budou v následujících letech mírně klesat. Výrazněji by měly klesnout běžné i kapitálové výdaje, a to z 800 set milionů korun na 655 korun. V roce 2016 by měl schodek v rozpočtu činit 50 milionů korun a krytý by měl být z peněz vytvořených v minulých letech.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz