www.praha6.cz
email

Losování volných bytů

Radnice letos podruhé prodala volné byty za ceny určené pro privatizaci obecních bytů. U stanu na Vítězném náměstí, kde v září probíhá výstava o Praze 6, byli losováním vybráni noví majitelé deseti bytů v Praze 6.

Stejně jako při prodeji 15 bytů v dubnu byl o byty od 1+0 až po 2+1 velký zájem. V losovacích urnách bylo celkem 15 608 přihlášek.

Záměr losování zůstal stejný. „Chtěli bychom alespoň částečně narovnat podmínky pro ty občany Prahy 6, kteří zde bydlí a neměli možnost si „svůj“ byt v privatizaci koupit,“ sdělila místostarostka Marie Kousalíková. Podmínky losování – plnoletost, být občanem Prahy 6 nejméně tři roky a nebýt účastníkem privatizace splnila i Barbora Macháčková, která od místostarostky převzala na podiu symbolický klíč k bytu v Zelené ulici. „Mám strašnou radost,“ usmívala se 21letá dívka, která bydlí u rodičů a nyní se těší, že se osamostatní. Radost neskrýval ani Jan Fajkoš, který si s manželkou přišel se zpožděním pro klíče od bytu ve Stochovské ulici za 416 800 Kč. „Nemůžeme tomu uvěřit. Bydlíme u rodičů, už teď se těšíme do svého,“ řekli manželé. Místostarostka Marie Kousalíková předává symbolický klíč od vylosovaného bytu.

Ceny losovaných bytů se pohybovaly od 150 do 750 tisíc korun. „Chtěli jsme si ověřit, jaký bude na trhu zájem o byty za cenu stejnou, jakou mají privatizované. Celkem 40 tisíc přihlášek k losování 25 volných bytů potvrdilo, že ceny bytů určených k privatizaci jsou výhodné,“ uvedla M. Kousalíková s tím, že většina zájemců si podala přihlášky na všechny byty. Občané, kteří v losování neuspěli, se sháněli po termínu dalšího losování. „Radnice momentálně nemá žádné volné byty, ani k prodeji za nejvyšší možnou nabídku. Losování se v nejbližší době opakovat nebude,“ sdělila místostarostka s tím, že městská část má velmi přísný program pro neplatiče a není vyloučeno, že se obecní byty zase uvolní.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz