www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201106.pdf
(formát PDF, velikost 7.6 MB)

Na Blance se šetří, Praha 6 ale nepřijde zkrátka

Školkové děti otestovaly svoji zdatnost

Na Emě se žije kulturou, soutěží i myslí na jiné

Bambiriádu vystřídá Brána dokořán

Starostka děkovala mistrům

Dukla se po 17 letech vrací do první ligy

Fotbal ve Střešovicích slaví století

El Niňo udrželo titul mistrů v Dejvicích

14. titul mistra ČR družstev ve squashi má domov na Strahově

Školáci hledali kontroly

Hudbu a pohyb spojil Petřinský pohár

Pražská vlastivěda

Vlastivědné vycházky

Motorky vystřídají dětská kola

Nové výstavy v Galerii Anderle

Nový muzikál psal Jiří Suchý rok, teď čeká na diváky

Lidé se baví na koncertech ve Hvězdě

Na Petynce zazní Tosca

Povedený areál Ladronky má další cenu

Nové stromy mají definitivní místa

Děti znají rizika a točí o nich filmy

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Brandtův park, Reaganova ulice

Zdraží MHD, děti jezdí zdarma

Nájemní bydlení střeží „ombudsman“

Zapište dítě do pasu

Blanka vydala další poklady z historie

V Podbabě bude obchodní centrum

V Praze 6 přibyly lavičky

Tramvaj do Podbaby má výluku do konce prázdnin

Pohotovost pro dospělé zajistí ÚVN

Praha 6 pokračuje v rekonstrukcích chodníků

Stavba metra zabrala další staveniště

Dětí je čím dál víc, staví se další školka

Park v Thákurově je uzavřen, minimálně do konce června

Voda na Petynce se už jen přihřívá

Seniory v bytech může hlídat systém bezpečnostního dohledu

Chraňte noční klid, neváhejte zavolat strážníky

Maminky postižených dětí odpočívaly

Stavba metra zabrala další staveniště

Stavba prodloužení metra A se rozrostla o další stavební dvůr označený E1 mezi Evropskou, Kanadskou a Velvarskou ulicí. V něm vznikne hluboká stavební jáma pro uložení strojovny vzduchotechniky a měnírny pro zásobování metra elektrickou energií.

„V tomto stavebním dvoře také dojde k postupné demontáži obou štítů po dokončení ražby tunelů doDejvické,“ informoval za zhotovitele stavby Jan Prosr z Metrostavu. Ve stavebním dvoře došlo k pokácení některých dřevin v souladu s projektem a dendrologickými posudky, ostatní stromy jsou bedněním chráněny před poškozením.

Provoz stavebního dvora s sebou ponese některá dílčí dopravní omezení téměř do konce stavby. V části Kanadské ulice bude obousměrný provoz zachován, ale omezen na jednu polovinu vozovky, ve Velvarské bude omezeno parkování podél oplocení. Kvůli „vylepšení“ špatného geologickému podloží lze v této lokalitě už letos a ještě v příštím roce čekat omezení provozu na Evropské. „Krátkodobé zábory po polovinách vozovky způsobí vrty pro injektáže, kterými se podloží zpevní. Tato dopravní opatření jsou koordinována celotrasově a podrobně konzultována s dopravním podnikem, policií a orgány města a Prahy 6,“ uvedl Prosr.

Z pohledu dopravních omezení zůstává beze změny situace na úrovni křižovatky Horoměřická, Liberijská a Evropská, kde se buduje jižní část vestibulu metra a podchodu pod Evropskou. 

Hala ztlumí hluk

Výrazně by se mělo ulevit lidem žijícím v bezprostřední blízkosti staveniště při Kladenské ulici. „V květnu jsme zde postavili provizorní halu, která výrazně utlumí hluk ze stavební činnosti, což je v souladu s přáním místních obyvatel i Prahy 6,“ vysvětlil Prosr. Stavební dvůr při Kladenské navazuje na štolu František, která slouží k vývozu rubaniny ze stanice Červený Vrch.

Dopravní omezení pominulo na Veleslavíně, kde byl zprovozněn vnější pruh Evropské ve směru do centra, zabraný několik měsíců pro ražbu kanalizace. Objížďka přes Alžírskou ale potrvá až do roku 2013.

Zpoždění má příprava stavenišť na Petřinách. „V případě staveniště u OC Petřiny nám investor dosud nepředal potřebné plochy, protože jsou zde komplikace spozemky,“ vysvětluje Prosr. Komplikace také nastaly i u staveniště v Brunclíkově ulici, kde se řeší námitky vůči poloze výtahové šachty. Místní lidé totiž nesouhlasí stím, aby výstup z výtahu byl v chodníku před jejich domem. Aby se stavba nezpozdila, bude nutné najít řešení, razicí štít Tonda se k první stanici z Vypichu blíží. Má za sebou už 100 metrů hotového tunelu a druhý štít Adélka se na Vypichu montuje.


Lidem z okolí Kladenské by od hluku ze stavby metra měla ulevit hala dočasně postavená nad stavebním dvorem.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz