www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201106.pdf
(formát PDF, velikost 7.6 MB)

Na Blance se šetří, Praha 6 ale nepřijde zkrátka

Školkové děti otestovaly svoji zdatnost

Na Emě se žije kulturou, soutěží i myslí na jiné

Bambiriádu vystřídá Brána dokořán

Starostka děkovala mistrům

Dukla se po 17 letech vrací do první ligy

Fotbal ve Střešovicích slaví století

El Niňo udrželo titul mistrů v Dejvicích

14. titul mistra ČR družstev ve squashi má domov na Strahově

Školáci hledali kontroly

Hudbu a pohyb spojil Petřinský pohár

Pražská vlastivěda

Vlastivědné vycházky

Motorky vystřídají dětská kola

Nové výstavy v Galerii Anderle

Nový muzikál psal Jiří Suchý rok, teď čeká na diváky

Lidé se baví na koncertech ve Hvězdě

Na Petynce zazní Tosca

Povedený areál Ladronky má další cenu

Nové stromy mají definitivní místa

Děti znají rizika a točí o nich filmy

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Brandtův park, Reaganova ulice

Zdraží MHD, děti jezdí zdarma

Nájemní bydlení střeží „ombudsman“

Zapište dítě do pasu

Blanka vydala další poklady z historie

V Podbabě bude obchodní centrum

V Praze 6 přibyly lavičky

Tramvaj do Podbaby má výluku do konce prázdnin

Pohotovost pro dospělé zajistí ÚVN

Praha 6 pokračuje v rekonstrukcích chodníků

Stavba metra zabrala další staveniště

Dětí je čím dál víc, staví se další školka

Park v Thákurově je uzavřen, minimálně do konce června

Voda na Petynce se už jen přihřívá

Seniory v bytech může hlídat systém bezpečnostního dohledu

Chraňte noční klid, neváhejte zavolat strážníky

Maminky postižených dětí odpočívaly

Praha 6 pokračuje v rekonstrukcích chodníků

I s úspornými rozpočty pokračují hlavní město i Praha 6 s rekonstrukcemi komunikací.

V červnu zahájila TSK již poslední etapu rekonstrukce Terronské ulice, a to v úseku Albánská – Čínská. Dokončena má být do konce měsíce. Stejně jako v předchozích částech oprav bude povrch z kamenných kostek vyměněn za asfalt, dojde k regulaci parkování také s ohledem na stromy, které získají více prostoru.

Na tuto opravu naváží během léta úpravy na náměstí Svobody. Vozovka před Skleněným palácem by se měla změnit na obytnou zónu, komunikace související se základní školou bude obousměrná a upraví se prostor před základní školou a bude zde zřízena nová světelná signalizace.

Tempo oprav zpomaluje

Praha 6 se letos rozhodla v rámci zvyšování úrovně kvality povrchu komunikací na svém území vyčlenit ve svém rozpočtu na opravy povrchů chodníků 16 milionů korun,“ informoval místostarosta Jan Záruba. „V letošním roce budou především dokončeny opravy zahájené v minulém roce, nicméně v koordinaci s opravami inženýrských sítí budou také zahájeny stavby nové,“ dodal.

Do konce červa tak bude dokončena celková oprava Bachmačského náměstí. Opravy v památkové zóně Tejnka vulici Za Strahovem budou završeny rekonstrukcí opěrné zdi a úpravou nároží s posezením a zelení na křižovatce s ulicí Nad Tejnkou.

Po opravách inženýrských sítí v Jenečské ulici je připravena realizace I. etapy celkové opravy komunikace v úseku Hostouňská – Libocká. Vulici Nad Hradním vodojemem bude v návaznosti na dokončení rekonstrukce kanalizace a plynovodu zahájena celková oprava ulice od křižovatky s ulicí Na Petřinách směrem k Müllerově vile.

Chodníkový program v Praze 6 běží už desátý rok. Za tu dobu nechala radnice opravit sto deset ulic. Nyní přicházejí na řadu ulice, které mají  složitější zasíťování a zároveň má Praha 6 úspornější rozpočet, proto se tempo zpomaluje. Aby se předešlo věčnému záplatování, dělá radnice nové povrchy chodníků až poté, kdy mají práci v zemi definitivně hotovou síťaři.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz