www.praha6.cz
email

Za výlety v březnu

Tentokráte na jih od České Sibiře se vydejte za slavnou historií a nevypustitelným rybníkem

Přijďte v sobotu 10. března v 7.45 hod. na obvyklé místo na Dejvické, u skleněné stěny ve vestibulu. Odjedeme metrem linky A v 7.52 hod., přestoupíme na „céčko“ u Muzea a v 8.15 hod. budeme na Hlavním nádraží. V 8.58 hod. odjíždí spěšný vlak č. 1837, v němž si sedneme do posledního vozu. V Táboře budeme v 10.27 hod., zpět z Tábora pojedeme spěšným vlakem č. 1834 v 16.21 hod. a na hlavním nádraží v Praze budeme v 18.02 hod. Lze také použít osobní vlak č. 8208, který odjíždí v 18.05 hod. a končí v Benešově v 19.07 hod., tam se přestoupí na osobní vlak č. 9142, odjíždějící v 19.17 hod., který přijíždí na Hlavní nádraží v Praze ve 20.21 hod. 

Od tramvaje k metru aneb k sousedům za hranice Prahy 6 – k pramenům Motolského potoka

Přijďte v sobotu dne 24. března v 8.30 hod. na zastávku autobusů MHD na Špejchaře. Odjedeme autobusem linky 174 v 8.36 hod. do Motola, kde vystoupíme v 8.54 hod. Odtud se projdeme pěšky kolem motolské Kalvárie, asi 4 km ke konečné metra linky B ve Zličíně. Dovoluji si upozornit, že každý výletník jde na vycházku na vlastní nebezpečí. 

Předpokládám, že na příští výlety si vyjedeme dne 7. (14.?) dubna do Poděbrad, dne 28. dubna do Brandýsa nad Labem-Houšťky, dne 12. května 2001 znovu na Drvotovu stezku a dne 26. května na Kaňk a do Kutné Hory. Ale musím upozornit, že se cíle výletů mohou změnit. Vok Malínský (telefon 3535 9889)

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz