www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201105.pdf
(formát PDF, velikost 5.5 MB)

Poliklinika dál slouží lidem a nabízí lékařskou péči

V Písecké bráně vyhnali zimu a oslavili velikonoční svátky

Obnova klášterních zahrad pokračuje, hotovo bude na jaře

Studio Minaret oslaví 15 let premiérami

Vlastivědné vycházky

Pražská vlastivěda

Žáci HC Hvězda jsou mistři

Nejlepší florbal hrají Střešovice

Bambiriáda pro volný čas

Divadelní festival Teatrucho v KC Kaštan 19. až 21. května

Přednášky v Písecké bráně představí neznámé umělkyně

Populární loutka Hurvínek slaví 2. května 85. narozeniny

Seriálová škola Petřiny – sever slaví 50. let své existence

Park v Thákurově ulici se uzavře

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Od zatčení Balabána uplynulo 70 let

Návštěva na radnici

Starostka Kousalíková navštívila seniory

Informace o velkých dopravních stavbách v Praze 6

Noční linka 515 obslouží i Bubeneč

Chcete spolurozhodovat s radnicí? Zasedněte ve výběrových komisích

Do Podbaby nepojedou tramvaje, kvůli rekonstrukci tratě

Čištění ulic jde těžko, řidiči nechtějí přeparkovat

Chcete likvidovat bioodpad? Přihlaste se o kompostér.

Otestujte novinky na Petynce

Gratulace mířily opět do domu seniorů, Marie Velingerová oslavila sto let

Gratulace mířily opět do domu seniorů, Marie Velingerová oslavila sto let

V Domě s pečovatelskou službou ve Šlejnické ulici byl důvod k oslavám. Stoleté jubileum zde oslavila Marie Velingerová. Stále vitální dámě přišli popřát hodně zdraví i zástupci radnice.

V Domě s pečovatelskou službou Šlejnická v Praze 6 bydlí paní Velingerová již od března 2001. Přesto a možná právě proto, že její cesta životem byla trnitá, stala se z ní vyzrálá silná osobnost, která je příkladem a podporou mnoha lidí z pečovatelského domu a dalších přátel.

Marie Velingerová rozená Vichrová se narodila 4. dubna 1911 v Duchcově v rodině továrníka Petra Vichra. Továrna vyráběla drobné zařízení pro domácnost, ale i kovový a chromový nábytek. Po roce 1946 byl ale podnik znárodněn a vytvořil se národní podnik KOVONA. Majetek po otci se rodině Velingerů nevrátil. Paní Velingerová studovala na gymnáziu ve Vodičkově ulici v Praze a rok strávila v penzionátu ve švýcarském Lausanne, kde se naučila německy a francouzsky. S manželem, stavebním inženýrem, má syna Jiřího, sochaře a grafika, a dceru Milenu, profesorku čínštiny. V roce 1968 obě děti emigrovaly do Kanady. Naučila se proto anglicky. Když manžel paní Velingerové před rokem 1989 zemřel, nedovolil totalitní režim jeho dětem přijet na pohřeb. Po roce 1989 se obě děti vrátily do Čech. Jako dcera továrníka měla paní Velingerová problémy při hledání práce. Vystřídala několik zaměstnání. Prodávala šperky ve zlatnictví, příležitostně hlídala děti, pracovala jako sekretářka ve stavební firmě, kde založila a rozšířila technickou knihovnu. Do pozdního stáří byla zaměstnancem Pražského hradu jako vedoucí galerie, protože mimo jiné jako jedna z mála ovládala několik cizích jazyků.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz