www.praha6.cz
email

Ohlédnutí za historií Šestky

Šestka - noviny městské části Praha 6, prošly od svého vzniku řadou změn a vylepšení.

Vážení čtenáři,
kdybychom spočítali, kolik kusů Šestky bylo za uplynulá léta vytištěno, vysoce bychom překročili magické číslo jeden milion. Mnozí z Vás si jistě vzpomenou na první čísla o několika stranách, pro některé existuje Šestka až od poloviny roku 1999, kdy začala být roznášena do všech poštovních schránek, od začátku loňského roku navíc v nové barevné podobě, formátu i střihu. Věříme, že za tu dobu se Šestka stala dobrým zdrojem informací o dění v naší krásné Praze 6, i věcech radostných i smutných. Věříme, že tomu tak bude i do budoucna, kdy i nadále bude Šestka distribuována zdarma do všech poštovních schránek. 

Protože ale, příchod nového roku není jen časem bilancování, ale také obdobím změn, nevyhne se jim ani Šestka. Od února připravujeme novou pravidelnou rubriku, pracovně nazvanou Minulé století, ve které bychom chtěli připomenout Prahu 6 ve fotografiích a zprávách starých desítky let. 

Šestka má v tuto chvíli k dispozici několik tisíc takových „obrázků z našich dějin“, přesto si Vás dovolujeme vyzvat, pokud máte nějakou archivní fotografii, pohlednici nebo novinovou či jinou zprávu popisující minulost Prahy 6, zašlete nám její originál na adresu: Úřad m. č. Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6, s výrazným označením na obálce Šestka – Minulé století. Nezapomeňte uvést zpáteční adresu, kam Vám ji po přefocení obratem samozřejmě vrátíme. 

Další novinkou, byť již dlouho slibovanou, je i to, že od začátku roku by se Šestka měla objevit i na internetových stranách (www.praha6.cz). Věříme, že tak Šestka splní přání řady z Vás. 

Dámy a pánové, dovolte, abych Vám jménem všech, kteří se na přípravě Šestky podílejí, její redakční rady i redakce, popřál v novém roce hodně zdraví, štěstí a radosti. 

Tomáš Chalupa,
předseda redakční rady

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz