www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201105.pdf
(formát PDF, velikost 5.5 MB)

Poliklinika dál slouží lidem a nabízí lékařskou péči

V Písecké bráně vyhnali zimu a oslavili velikonoční svátky

Obnova klášterních zahrad pokračuje, hotovo bude na jaře

Studio Minaret oslaví 15 let premiérami

Vlastivědné vycházky

Pražská vlastivěda

Žáci HC Hvězda jsou mistři

Nejlepší florbal hrají Střešovice

Bambiriáda pro volný čas

Divadelní festival Teatrucho v KC Kaštan 19. až 21. května

Přednášky v Písecké bráně představí neznámé umělkyně

Populární loutka Hurvínek slaví 2. května 85. narozeniny

Seriálová škola Petřiny – sever slaví 50. let své existence

Park v Thákurově ulici se uzavře

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Od zatčení Balabána uplynulo 70 let

Návštěva na radnici

Starostka Kousalíková navštívila seniory

Informace o velkých dopravních stavbách v Praze 6

Noční linka 515 obslouží i Bubeneč

Chcete spolurozhodovat s radnicí? Zasedněte ve výběrových komisích

Do Podbaby nepojedou tramvaje, kvůli rekonstrukci tratě

Čištění ulic jde těžko, řidiči nechtějí přeparkovat

Chcete likvidovat bioodpad? Přihlaste se o kompostér.

Otestujte novinky na Petynce

Gratulace mířily opět do domu seniorů, Marie Velingerová oslavila sto let

Vlastivědné vycházky

  • Středa 11. 5. Bílkova vila
  • Sobota 14. 5. Bílá Hora snávštěvou kostela P. Marie Vítězné.
  • Neděle 22. 5. Od Kodymky k Mydlářce.
  • Neděle 29. 5. Z Lysolají do Dolní Šárky, aneb z krásné rokle do zajímavého údolí

Středa 11. 5. Bílkova vila
Ateliér i domov jedné znejvýznamnějších osobností českého výtvarného umění. Sraz v l6.30 před objektem, Mickiewiczova ulici. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do objektu 60 Kč, průvodkyně PhDr. J. Škochová.

Sobota 14. 5. Bílá Hora snávštěvou kostela P. Marie Vítězné.
Sraz ve 13.45 na konečné  stan. tram č. 22 Bílá Hora. Vstupné 50/40 + dobrovolný příspěvek jako vstupné do kostela 20 Kč, průvodkyně J. Bondyová.

Neděle 22. 5. Od Kodymky k Mydlářce.
Tato vycházka Vás seznámí s některými obyvateli známé Hanspaulky. Sraz v15.00 na zastávce aut. č. 131 U Matěje (jede od metra Hradčanská). Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně H. Čenková.

Neděle 29. 5. Z Lysolají do Dolní Šárky, aneb z krásné rokle do zajímavého údolí
Sraz v Lysolajích po příjezdu autobusu č. 160 do stanice Žákovská. Autobus vyjíždí ve 14.50 z Vítězného náměstí v Dejvicích, ve stanici Žákovská je v 15.01. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně Mgr. J. Náprstková.

Pořádá Porta Praga ve spolupráci sMěstskou částí Praha 6. Kontakt: Eva Havlovcová, tel: 721 769 586, www.portapraga.cz.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz