www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201105.pdf
(formát PDF, velikost 5.5 MB)

Poliklinika dál slouží lidem a nabízí lékařskou péči

V Písecké bráně vyhnali zimu a oslavili velikonoční svátky

Obnova klášterních zahrad pokračuje, hotovo bude na jaře

Studio Minaret oslaví 15 let premiérami

Vlastivědné vycházky

Pražská vlastivěda

Žáci HC Hvězda jsou mistři

Nejlepší florbal hrají Střešovice

Bambiriáda pro volný čas

Divadelní festival Teatrucho v KC Kaštan 19. až 21. května

Přednášky v Písecké bráně představí neznámé umělkyně

Populární loutka Hurvínek slaví 2. května 85. narozeniny

Seriálová škola Petřiny – sever slaví 50. let své existence

Park v Thákurově ulici se uzavře

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Od zatčení Balabána uplynulo 70 let

Návštěva na radnici

Starostka Kousalíková navštívila seniory

Informace o velkých dopravních stavbách v Praze 6

Noční linka 515 obslouží i Bubeneč

Chcete spolurozhodovat s radnicí? Zasedněte ve výběrových komisích

Do Podbaby nepojedou tramvaje, kvůli rekonstrukci tratě

Čištění ulic jde těžko, řidiči nechtějí přeparkovat

Chcete likvidovat bioodpad? Přihlaste se o kompostér.

Otestujte novinky na Petynce

Gratulace mířily opět do domu seniorů, Marie Velingerová oslavila sto let

Obnova klášterních zahrad pokračuje, hotovo bude na jaře

Za zdmi břevnovského opatství již druhým rokem probíhá zatím 1. fáze revitalizace klášterních zahrad. Projekt je financován zoperačního programu Praha konkurenceschopnost zfondů Evropské unie. Po jeho úplném dokončení budou veřejnosti zpřístupněny nejen zahrady, ale i opravené historické objekty, kterým se nyní pomalu začíná vracet jejich původní krása.

Stavba se nyní dostává do stadia, kdy se začínají rýsovat výsledky. „Oprava opukových ohradních zdí po obvodu kláštera vcelkové délce více než jeden a půl kilometru už je za polovinou, opraveny jsou části terasových opěrných zdí,“ říká správce kláštera Petr Linart.

Nejvýraznější změnou v zahradách je rekonstrukce historické oranžerie, která se zruiny zřícené v50. letech mění zpět do podoby skleníku. „Objekt už má dokončenou střechu, znovu postavené komíny a do čelní stěny byla vložena nová dřevěná okna. Doplňují se původní vápenné omítky,“ popisuje Pavel Havlas, který provádí technický dozor stavby. Vše se odehrává pod dohledem památkářů a podle schváleného projektu. Práce zatím probíhají podle harmonogramu.

Nové stromy na podzim

Na podzim tak bude vysazeno vovocném sadu nad oranžerií 340 nových stromů. „Podle projektu dochází kobnově sadu, kde byly na podzim na základě dendrologických posudků, projektu a povolení vykáceny nemocné a dožilé stromy a stejně tak i náletové dřeviny. Na podzim zde budou vysazeny vysokokmenné ovocné stromy, staré odrůdy jabloní, hrušní, třešní a slivoní, dále moruše, kaštanovníky, jeřáby oskeruše,“ popisuje Petr Linart. Vsouvislosti stím dojde kúpravě návštěvního řádu. Zahrada bude od 22 do 6 hodin uzavřena a bude zakázáno volné pobíhání psů. „Psi budou muset být na vodítku. Pokud je lidé nechají volně běhat, komplikuje to pak údržbu celé zahrady,“ dodává Linart.

Během zimy byla dokončena oprava kaple Josefka na konci habrové aleje. „Restaurátorským způsobem byly opraveny omítky, vinteriéru zbývá dokončit strukturální výzdobu lurdské jeskyně a konečnou výmalbu klenby a stěn,“ upřesňuje Havlas. Nově je upraven i prostor kolem sochy sv. Jana Nepomuckého poblíž baziliky, zatravněná plocha má závlahový systém a socha světce je večer osvětlena reflektory.

Krášlení a oživení areálu kláštera, do kterého se po letech devastace během komunistické éry vrací lesk a život, přijde podle projektu na více než 120 milionů korun. Převážnou většinu této 1. fáze za celkem 69 milionů korun, hradí Arciopatství sv. Vojtěcha a Markéty zdotací EU, konkrétně zprogramu Praha – konkurenceschopnost. Na realizaci se finančně podílí i Praha 6, která se již vdobě žádosti o dotace zavázala uhradit desetiprocentní spoluúčast žadatele.


Zřícenina původní barokní oranžérie podle K. I. Dietzenhofera po obnově zvolna nabývá svoji krásu.


Na podzim bude do ovocného sadu nad oranžérií  vysazeno více než 300 nových ovocných stromů.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz