www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201105.pdf
(formát PDF, velikost 5.5 MB)

Poliklinika dál slouží lidem a nabízí lékařskou péči

V Písecké bráně vyhnali zimu a oslavili velikonoční svátky

Obnova klášterních zahrad pokračuje, hotovo bude na jaře

Studio Minaret oslaví 15 let premiérami

Vlastivědné vycházky

Pražská vlastivěda

Žáci HC Hvězda jsou mistři

Nejlepší florbal hrají Střešovice

Bambiriáda pro volný čas

Divadelní festival Teatrucho v KC Kaštan 19. až 21. května

Přednášky v Písecké bráně představí neznámé umělkyně

Populární loutka Hurvínek slaví 2. května 85. narozeniny

Seriálová škola Petřiny – sever slaví 50. let své existence

Park v Thákurově ulici se uzavře

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Od zatčení Balabána uplynulo 70 let

Návštěva na radnici

Starostka Kousalíková navštívila seniory

Informace o velkých dopravních stavbách v Praze 6

Noční linka 515 obslouží i Bubeneč

Chcete spolurozhodovat s radnicí? Zasedněte ve výběrových komisích

Do Podbaby nepojedou tramvaje, kvůli rekonstrukci tratě

Čištění ulic jde těžko, řidiči nechtějí přeparkovat

Chcete likvidovat bioodpad? Přihlaste se o kompostér.

Otestujte novinky na Petynce

Gratulace mířily opět do domu seniorů, Marie Velingerová oslavila sto let

Park v Thákurově ulici se uzavře

Park v Thákurově ulici by se měl pro veřejnost uzavřít. Úřad Prahy 6 o to požádala Technická správa komunikací.  Důvodem je podle TSK špatný zdravotní stav lipové aleje.

„Stromy v této ulici jsou ve velmi špatném stavu. Existuje reálná možnost ohrožení nejen majetku, ale i životů obyvatel,“ uvedl kžádosti mluvčí TSK Tomáš Mrázek. Odbor dopravy a životního prostředí Prahy 6  žádosti o uzavření parku a parkovacích míst vyhoví. „Jsme připraveni uzavření z bezpečnostních důvodu povolit,“ uvedla vedoucí odboru dopravy zPrahy 6 Dana Charvátová. S problémem se seznámila i komise dopravy zastupitelstva, která jej vzala na vědomí a proti uzavření neměla námitek s podmínkou, že občané budou o všem pravidelně a včas informováni.

O uzavření parku usiluje TSK jako správce pozemku poté, co opět nedostala šanci nemocné stromy vhavarijním stavu pokácet. Odbor dopravy a životního prostředí Prahy 6 vúnoru povolil pokácet 12 lip stím, že budou nahrazeny novou výsadbou. „Na základě závěrů znalců bylo povoleno pokácet 12 stromů, vždy s ohledem na zajištění provozní bezpečnosti lokality. Zároveň byla nařízena náhradní výsadba v počtu 18 vzrostlých lip,“ uvedla Dana Charvátová stím, že současně spovolením ke kácení úřad nedovolil kácet dalších 18 lip, o které správce pozemku žádal. Proti rozhodnutí Prahy 6 se odvolalo OS Šárecké údolí zastoupené zastupitelem Prahy 6 za Stranu zelených Martinem Skalským. „Případné kácení se tak odsouvá minimálně do nového rozhodnutí odvolacího orgánu,“ vysvětluje Charvátová. TSK se ale prodlevy obává. „Na rozdíl od různých občanských sdružení bychom pak nesli zodpovědnost za případné neštěstí,“ říká Mrázek za TSK.

O zachování stromořadí dlouhodobě usiluje občanské sdružení Arnika, které mimo jiné prosazuje, aby TSK zpracovalo dlouhodobý plán obnovy parku. Podle Arniky totiž hrozí, že by park mohl během pár let zmizet a změnit se vparkoviště. To Praha 6 důrazně popírá: „Vzhledem ktomu, že je uložena náhradní výsadba za každý strom, není vžádném případě cílem přeměna prostoru stromořadí na parkoviště, jak opakovaně nepravdivě uvádí sdružení Arnika,“ upozorňuje Dana Charvátová.

Co posudek, to názor

Problematika kácení dřevin vparku při Thákurově ulici je velmi složitá. Odborné posuzování, zda jsou osmdesát let staré lípy nebezpečné okolí, trvá více než čtyři roky. „Složitost celé problematiky si Praha 6 dostatečně uvědomuje a i proto byl zdravotní stav stromořadí posuzován řadou odborníků,“ sdělila Dana Charvátová. Dendrologické posudky si nechala vypracovat Praha 6, TSK jako správce, i občanská sdružení. Za tu dobu jich byla více než desítka a závěry odborníků často protichůdné. Skaždým posudkem se různil počet stromů, které je nutné pokácet. Znalci rozdělili dřeviny do skupin a pro každou navrhli zajištění nezbytných opatření od vykácení a zajištění náhradní výsadby, až po provedení zdravotních, odlehčovacích řezů. včetně instalace vazeb v korunách stromů. Ty správce postupně provádí. Každé kompenzační opatření ale vede kdalšímu odumírání stromů a snižuje se jejich estetická hodnota. „Obnova aleje je nevyhnutelná a při složitosti celého problému je postupná obnova přijatelným řešením,“ domnívá se Charvátová, která se opírá i o zkušenosti obnovy alejí ze zahraničí. Nyní ale park zbezpečnostních důvodů raději uzavře.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz