www.praha6.cz
email

Cyklistům přibude další trasa

Přibližně před rokem přinesla Šestka informace o cyklistických stezkách, které procházejí také Prahou 6, ale jejich realizaci zajišťovala hl. m. Praha. Naplánovány byly tehdy dvě trasy, třetí již byla v provozu. Zeptali jsme se proto vedoucího péče o prostředí Zdeňka Kalbáče, na co se mohou milovníci cykloturistiky těšit letos.

Všechny tři trasy jsou již zprovozněny a také důkladně vyznačeny a nyní chystáme další novinku – trasu, po které se již tradičně jezdí Pražská padesátka, tedy z Dejvic až na Okoř a zpět. Zároveň se ale budeme snažit vytyčit z tohoto hlavního okruhu ještě kratší trasy, které by mohly využívat rodiny s malými dětmi,“ vysvětluje Kalbáč. Počátek této trasy by měl být na nám. Na Santince, kde by cyklistům měla sloužit také informační skříňka, v níž by kromě mapky a základních informací měli nacházet i aktuální přehled akcí či zajímavostí, které mohou na svém výletu navštívit. „Jednáme o tom například se zástupci Okoře. Na hradě i v podhradí tam totiž probíhají nejrůznější programy, ať už je to historický šerm nebo jarmarky, koncerty a podobně. Chceme takto spolupracovat i s ostatními obcemi,“ upřesňuje Kalbáč. Podle něj by se tak dalo upozornit například na skalní útvar Kozí hřbety poblíž Horoměřic nebo na raritu – buližníkový útvar kousek za obcí Tuchoměřice. 

Značení této trasy by mělo být hotovo do konce května. „Zároveň jsem zjistil, že Roztoky chystají něco podobného, a tak do budoucna půjde o to, abychom tyto všechny trasy mohli nějak spojit a vytvořit tak celou síť cyklostezek“, dodává Kalbáč. V současné době je přitom možno využívat trasy z Letenské pláně přes ul. Jelení až k oboře Hvězda, či ze Stromovky od Císařského mlýna přes Bubeneč, Dejvice, Veleslavín, Bílou Horu a Řepy až do Sobína nebo ve Veleslavíně navazující trasu vedoucí po hranici šáreckého údolí do Nebušic směrem k Vltavě.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz