www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201105.pdf
(formát PDF, velikost 5.5 MB)

Poliklinika dál slouží lidem a nabízí lékařskou péči

V Písecké bráně vyhnali zimu a oslavili velikonoční svátky

Obnova klášterních zahrad pokračuje, hotovo bude na jaře

Studio Minaret oslaví 15 let premiérami

Vlastivědné vycházky

Pražská vlastivěda

Žáci HC Hvězda jsou mistři

Nejlepší florbal hrají Střešovice

Bambiriáda pro volný čas

Divadelní festival Teatrucho v KC Kaštan 19. až 21. května

Přednášky v Písecké bráně představí neznámé umělkyně

Populární loutka Hurvínek slaví 2. května 85. narozeniny

Seriálová škola Petřiny – sever slaví 50. let své existence

Park v Thákurově ulici se uzavře

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Od zatčení Balabána uplynulo 70 let

Návštěva na radnici

Starostka Kousalíková navštívila seniory

Informace o velkých dopravních stavbách v Praze 6

Noční linka 515 obslouží i Bubeneč

Chcete spolurozhodovat s radnicí? Zasedněte ve výběrových komisích

Do Podbaby nepojedou tramvaje, kvůli rekonstrukci tratě

Čištění ulic jde těžko, řidiči nechtějí přeparkovat

Chcete likvidovat bioodpad? Přihlaste se o kompostér.

Otestujte novinky na Petynce

Gratulace mířily opět do domu seniorů, Marie Velingerová oslavila sto let

Chcete likvidovat bioodpad? Přihlaste se o kompostér.

Magistrát podpoří domácí kompostování novým projektem určeným vlastníkům domů a zahrad. V rámci projektu mají lidé možnost získat zdarma zahradní kompostér. V současné době jich je k dispozici 300.

„Cílem projektu je snížení podílu biologicky rozložitelného odpadu vkomunálním odpadu a jeho maximální využití. Budu rád, když i obyvatelé Prahy 6 využijí možnost ekologicky likvidovat odpad,“ říká místostarosta Jan Záruba stím, že právě vzástavbě rodinných domů, jakou má Praha 6, lze projekt dobře využít.
Jak projekt funguje? Od května do září bude přihlášeným osobám zapůjčen zahradní kompostér, který po skončení projektu přejde do jejich vlastnictví. Objem kompostéru je 905 litrů.

Kompostér lidé získají na základě smlouvy o výpůjčce a předávacího protokolu, v nichž jsou specifikovány podmínky, za kterých bude kompostér občanům zapůjčen. Jedná se zejména o umístění kompostéru na oploceném pozemku a jeho užívání po dobu trvání projektu. Kompostér musí zůstat vkatastru hlavního města.

Podrobné informace o projektu jsou uvedeny na www.ises.cz. Společnost ISES pro magistrát zajišťuje úkony spojené se zahájením projektu, a to včetně administrace zájemců.

Kompostéry budou dle stanoveného harmonogramu, vprůběhu měsíců května a června 2011, předávány přihlášeným obyvatelům, tak aby mohly být plně využívány vprůběhu celého letošního vegetačního cyklu.
Další informace o projektu lze získat ve dnech 7. a 14. 5. v rámci Farmářských trhů, probíhajících pravidelně na Vítězném náměstí. U stánku městské části Praha 6 bude možnost vyzvednout si kontaktní formulář k projektu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz