www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201105.pdf
(formát PDF, velikost 5.5 MB)

Poliklinika dál slouží lidem a nabízí lékařskou péči

V Písecké bráně vyhnali zimu a oslavili velikonoční svátky

Obnova klášterních zahrad pokračuje, hotovo bude na jaře

Studio Minaret oslaví 15 let premiérami

Vlastivědné vycházky

Pražská vlastivěda

Žáci HC Hvězda jsou mistři

Nejlepší florbal hrají Střešovice

Bambiriáda pro volný čas

Divadelní festival Teatrucho v KC Kaštan 19. až 21. května

Přednášky v Písecké bráně představí neznámé umělkyně

Populární loutka Hurvínek slaví 2. května 85. narozeniny

Seriálová škola Petřiny – sever slaví 50. let své existence

Park v Thákurově ulici se uzavře

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Od zatčení Balabána uplynulo 70 let

Návštěva na radnici

Starostka Kousalíková navštívila seniory

Informace o velkých dopravních stavbách v Praze 6

Noční linka 515 obslouží i Bubeneč

Chcete spolurozhodovat s radnicí? Zasedněte ve výběrových komisích

Do Podbaby nepojedou tramvaje, kvůli rekonstrukci tratě

Čištění ulic jde těžko, řidiči nechtějí přeparkovat

Chcete likvidovat bioodpad? Přihlaste se o kompostér.

Otestujte novinky na Petynce

Gratulace mířily opět do domu seniorů, Marie Velingerová oslavila sto let

Do Podbaby nepojedou tramvaje, kvůli rekonstrukci tratě

Pražský dopravní podnik zahájí 16. května výměnu kolejiště tramvajové trati od Vítězného náměstí směrem do Podbaby po Zelenou ulici. Od Vítězného náměstí na konečnou do Podbaby proto nepojedou tramvaje. Dopravu MHD budou vobou směrech zajišťovat autobusy 107, 116, 147 a 160, pro které bude dočasně zřízena zastávka Lotyšská.

Tramvajový provoz bude přerušen až do konce srpna. Vtu chvíli se už lidé svezou i po dokončeném prodlouženém úseku tramvaje do Podbaby, jehož stavba navazuje na rekonstruovanou část. Výměna kolejiště se připojuje kprobíhající stavbě nového úseku, která začala vúnoru. Za provozu již probíhá modernizace kabelové sítě vulici Jugoslávských partyzánů, ale i ve Svatovítské a včásti ulice Milady Horákové.

„Samotná rekonstrukce začne vpondělí 16. května a skončí vprůběhu prázdnin vkoordinaci snovostavbou,“ informoval Šestku Jan Šurovský zdopravního podniku hlavního města. Vrekonstruovaném úseku budou nově užity bezžlábkové kolejnice svýrazně nižší hlučností. Zastávka Lotyšská bude po dokončení ve směru do centra přesunuta proti dnešní zastávce zcentra, čímž bude lépe rozvrženo rozmístění mezi novou zastávkou Podbaba a Vítězným náměstím. Tramvajová trať ve stromořadí pak bude zvětšiny zatravněna. Stromořadí navíc trávu ochrání před vysušením, takže nebude nutné ji zavlažovat. Na Vítězném náměstí pak bude zrekonstruována třetina kolejového trojúhelníku. „Křížení tramvajové tratě skruhovým objezdem bude probíhat za pomoci prefabrikace tak, aby doba záboru vozovky byla maximálně zkrácena,“ ubezpečuje Šurovský.

Zpoždění kvůli vykopávkám

Obě akce dopravního podniku, jak rekonstrukce kolejí, tak stavba prodlouženého úseku do Podbaby, měly být dokončeny k1. červenci. Už nyní je jasné, že stavba má zpoždění, a to minimálně dva měsíce. Důvodem je důkladná práce archeologů a množství nálezů. „Archeologický průzkum trvá od 18. ledna a ukončení zatím není známo,“ uvedl Jiří Hájek ze společnosti Eurovia, která je dodavatelem stavby prodloužení tramvaje do Podbaby. „Archeologický výzkum zachraňuje archeologické nálezy a informace o nich zobdobí minimálně posledních pěti tisíc let. Výzkum probíhá vpravěké lokalitě, která je hodnotná mohutným ukládáním vrstev, kdy sídliště a pohřebiště zjednotlivých období leží ve vrstvách nad sebou, a to až vmocnosti jeden a půl metru,“ sdělil Michal Kuchařík ze společnosti Labrys, která průzkum provádí. 

Stavbaři se snaží koordinovat svoji práci sprací archeologů, přesto se předpokládaný termín dokončení posunul na konec srpna. Prodloužená trasa tramvaje bude mít dvě zastávky, Zelená a Podbaba. Zastávka v místě bývalé smyčky bude zrušena a posunuta níže. Ve směru z centra dojde k vybudování nové autobusové zastávky, ve směru do centra budou mimopražské autobusy zajíždět na zastávku koleje, aby se zajistila přímá návaznost na tramvaj. Úpravy čekají i vozovku, která se zúží na jeden jízdní pruh a pruh pro cyklisty.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz