www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201105.pdf
(formát PDF, velikost 5.5 MB)

Poliklinika dál slouží lidem a nabízí lékařskou péči

V Písecké bráně vyhnali zimu a oslavili velikonoční svátky

Obnova klášterních zahrad pokračuje, hotovo bude na jaře

Studio Minaret oslaví 15 let premiérami

Vlastivědné vycházky

Pražská vlastivěda

Žáci HC Hvězda jsou mistři

Nejlepší florbal hrají Střešovice

Bambiriáda pro volný čas

Divadelní festival Teatrucho v KC Kaštan 19. až 21. května

Přednášky v Písecké bráně představí neznámé umělkyně

Populární loutka Hurvínek slaví 2. května 85. narozeniny

Seriálová škola Petřiny – sever slaví 50. let své existence

Park v Thákurově ulici se uzavře

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Od zatčení Balabána uplynulo 70 let

Návštěva na radnici

Starostka Kousalíková navštívila seniory

Informace o velkých dopravních stavbách v Praze 6

Noční linka 515 obslouží i Bubeneč

Chcete spolurozhodovat s radnicí? Zasedněte ve výběrových komisích

Do Podbaby nepojedou tramvaje, kvůli rekonstrukci tratě

Čištění ulic jde těžko, řidiči nechtějí přeparkovat

Chcete likvidovat bioodpad? Přihlaste se o kompostér.

Otestujte novinky na Petynce

Gratulace mířily opět do domu seniorů, Marie Velingerová oslavila sto let

Od zatčení Balabána uplynulo 70 let

Sedmdesát let uplynulo 22. dubna od zatčení velitele legendární odbojové skupiny „Tři králové“ generálmajora Josefa Balabána.

Představitelé Prahy 6, senátu, parlamentu, ministerstva obrany i Čs. obce legionářské se zúčastnili pietní vzpomínky u pamětní desky ve Studentské ulici Dejvicích, vmístě, kde se nacistům podařilo vroce 1941 dopadnout po krátké přestřelce prvního ze „Tří králů“.

Tento hrdina domácího odboje i přes následné kruté mučení při řadě výslechů nikdy nezradil a nakonec byl 3. října 1941, po vyhlášení tzv. prvního stanného práva zastupujícím protektorem Heydrichem po jeho nástupu do funkce, popraven vjízdárně bývalého dělostřeleckého pluku v Praze-Ruzyni.

Genmjr. Josef Balabán neodmyslitelně patří k Praze 6. Po návratu z bojů I. sv. války bydlel se svou matkou ve Šlikově ulici v Břevnově, od roku 1934 potom v Ruzyni č.p. 210, v roce 1938 se přestěhoval do Kazašské ulice v Bubenči a jeho družka Josefa Kochmannová bydlela ve Vostrovské ulici na Hanspaulce, kde se v závěru svého života převážně zdržoval. V Praze 6 také vedl se svými druhy – Josefem Mašínem a Václavem Morávkem – svoji odbojovou činnost. Na území Prahy 6 působil rozvětvený odboj. Sídlo tu měly všechny hlavní ilegální organizace Obrany národa, Petiční výbor Věrni zůstaneme i Ústřední vedení odboje domácího, stejně jako ilegální časopis „V boj“. Emigrace letců, kteří se uplatnili v RAF, probíhala z Ruzyně, do koncentračních táborů bylo z dejvických kolejí odvlečeno na 1200 studentů a během Pražského květnového povstání bylo postaveno v Praze 6 180 barikád. Počet obětí květnových událostí v Praze 6 se odhaduje na 100.


Památku J. Balabána uctili 22. dubna v místě jeho zatčení, ve Studentské ulici.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz