www.praha6.cz
email

Krátce

co se událo nebo bude konat

  • Zastupitelé schválili výsledky výběrového řízení a následný prodej 28 obecních bytů za nejvyšší nabídku. Na byty se sešlo 560 nabídek. Za byty velikosti od 23 po 177 m2 kupující nabízeli od 30 do 70 tisíc korun za metr čtvereční.

 

  • Jedním a půl milionem korun rozhodli zastupitelé přispět sportovním klubům vPraze 6 na opravu a obnovu sportovního zázemí vrámci grantů vtomu určených. Zdeseti předložených žádostí odborné komise doporučily podpořit čtyři projekty. Příspěvek tak získal HC Hvězda na opravu šaten pro hráče i veřejnost, TJ Ruzyně na opravu střechy sportovní haly. Střechu spomocí grantu Prahy 6 vymění také Sokol Liboc na své sokolovně. Tenisový klub Hanspaulka dostal příspěvek na výměnu umělých lajn a rekonstrukci oplocení.

 

  • Senátor Petr Bratský, zvolený ve volebním obvodě č. 25, který zahrnuje i část Prahy 6, otevřel svoji senátorskou kancelář na území městské části. Občanům je nyní k dispozici po předchozí domluvě na adrese Žukovského 887/2, Praha 6, 161 00 a dále na emailu petr@bratsky.cz nebo na tel.: 257 075 117.

 

  • Elektronická služba webových stránek Prahy 6 „eAukce“ zvítězila v krajském kole soutěže webových stránek měst a obcí Zlatý erb. Tím se nominovala do celostátního kola. Za čtvrt roku využívání této služby se uskutečnilo 15 aukcí, díky nimž se ušetřilo přes čtvrt miliónu korun z obecního rozpočtu. V minulosti v celostátním kole Zlatého erbu zvítězila Praha 6 se službami „internetová TV6 včetně verze pro neslyšící“ a se službou „lokální MMS-ing“. Během osmi ročníků Zlatého erbu si Praha 6 z krajského kola odnesla 19 ocenění za elektronické služby nebo webové stránky.

 

  • Jarní bubenečský jarmark „Slavnosti Na Štrozoku“ na Krupkově náměstí se bude konat v posunutém termínu 21. a 22. května.
    Městská část nabízí lidovým řemeslníkům možnost prodeje apředvádění výroby jejich produktů. Zájemci, kteří splňují podmínku staročeského dobového sortimentu a vlastních stylových stánků, se mohou přihlásit na: ÚMČ Praha 6 – Kancelář starosty a zastupitelstva – tel. 220 189137 nebo poslat nabídku na e-mail: jfuchsov@praha6.cz

 

  • Novým zastupitelem Prahy 6 je Ivan Juliš (ODS). Nahradil Jana Ascherla z ODS. Ten 2. 3. rezignoval jak na členství vzastupitelstvu, tak na předsednictví ve finančním výboru a členství v kontrolním výboru. Ivan Juliš byl zastupitelem a neuvolněným radním minulé volební období.

    Předsedou finančního výboru za Ascherla zastupitelé zvolili Jakuba Stárka z ODS, dalšími členy výboru se stali Jiří Lála a Ivo Drážný (oba ODS) a Ivan Mašek z TOP 09. Novým členem kontrolního výboru je Ondřej Matěj Hrubeš z ODS.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz